Biskopers budskap om fastetiden

Biskop Bernt Eidsvig skiver til askeonsdag i år:

«Jeg henvender meg til de troende for første gang med noen tanker om fastens innhold og forslag til program for denne botsperioden. Ikke noe av dette skulle forlange for meget av noen av oss. Så tror jeg også at verken dere eller jeg har noen unnskyldning for å springe lett over disse linjer. Intet av det jeg anbefaler er av nyere datum enn det første århundre, og alle tanker og forslag jeg antyder er like nyttige, enkle og virkningsfulle som de var den gang.

Fasten er en tid for omvendelse, fra noe og til noe annet. Dette er alvorlig, for det vi vender oss bort fra er det negative, gale og syndige i våre liv. Vår retning er Kristus. Han er målet for vårt liv, og påtrengende tydelig skal han være det i disse 40 dager. Selv om det ikke nødvendigvis dreier seg om mange gradene, har vi mistet retningen alle sammen. For å finne den igjen, har vi både åndelige og praktiske midler for hånden:»

Resten av hans budskap «kan leses her»:http://www.katolsk.no/nyheter/2006/02/28-0004.htm

Den danske katolske biskop Czeslaw Kozon skriver i år som tidligere år en litt annen type meddelse om fastetiden, som først og fremst handler om de kirkelige bestemmelsene for fastetiden – den er også interessant «og kan leses her»:/blog/fil/06_faste_kozon.htm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.