Den katolske katekismen om homofili

Den katolske kirkes katekisme har tre paragrafer om homofili, og disse har følgende hovedbudskap: 1) homoseksuelle handlinger kan ikke under noen omstendighet godkjennes, og 2) alle utslag av urettferdig diskriminering mot menensker med homoseksuelle tendenser skal unngås. Her er selve teksten i katekismen:

2357. Homoseksualitet betegner forhold mellom menn eller kvinner som føler seksuell tiltrekning, utelukkende eller altoverveiende, mot personer av samme kjønn. Den gir seg meget forskjellige utslag, betinget av tid og kultur. Det psykiske opphav til den er fremdeles i stor grad uoppklart. Med støtte i Den Hellige Skrift, som fremstiller dem som alvorlige utskeielser, har Tradisjonen alltid hevdet at «homoseksuelle handlinger er i seg selv tøylesløse». De strider mot naturloven. De utelukker den seksuelle handling fra å gi liv. De utgår ikke fra en sann følelsesmessig og seksuelt gjensidig utfyllelse. De kan ikke under noen omstendighet godkjennes.

2358. Et ikke ubetydelig antall menn og kvinner viser grunnleggende homoseksuelle tendenser. Denne tilbøyelighet, som er objektivt feilrettet, utgjør en prøvelse for de fleste av dem. Disse må tas imot med respekt, medfølelse og fintfølelse. Alle utslag av urettferdig diskriminering mot dem skal unngås. Slike personer er kalt til å virkeliggjøre Guds vilje i sitt liv, og dersom de er kristne, til å forene de vanskeligheter de kan møte i livet på grunn av sin legning, med Herrens korsoffer.

2359. Homoseksuelle mennesker er kalt til kyskhet. Ved selvbeherskelsens dyd, som virker oppdragende på den indre frihet, undertiden også støttet av et uegennyttig vennskap, ved bønn og sakramental nåde, kan og skal de gradvis og helhjertet nærme seg kristen fullkommenhet.

9 hendelser på “Den katolske katekismen om homofili”

 1. Eg kommenterer etter nummereringa til Storstrand:

  1. Naturlov og naturlov, det er velkjend frå naturen at det finst dyr som lever i par heile livet og er av same kjøn.
  2. Sant nok kan ikkje to menn eller to kvinner lage barn utan hjelp utanfrå. Det kan heller ikkje sterile, men korleis stiller den katolske kyrkja seg til at personar som veit dei er sterile gifter seg? Er all sex som ikkje er meint å skulle ende opp i svangerskap synd, eller berre den mellom to av same kjøn? *nysgjerrig*

  Til Storstrand:
  3 og 4. Det er mykje som tyder på at Paulus ikkje hadde den fulle oversikten her (heller), dagens forsking hellar meir og meir mot at homofili er medfødd.
  Følger du verkeleg alt Paulus sa?
  5. Eg trur også Gud ynsker å setje både homofile og andre fri, fri frå undertrykking og demonisering….

 2. Så du er opptatt av empiri akkurat når det gjeld Noah, men ikkje når det gjeld t.d. utviklingslæra? Eg forstår at Heyerdahl bruker å vere trumfkortet ditt i kreasjonist-diskusjonar, men du burde finne på noko betre. Kritikken mot Heyerdahls vitenskap (med eller utan hermeteikn) går på at han berre forheld seg til dei resultata han likar, dvs dei som passar inn i hypotesa hans, og overser resten. Dermed bryt han med det som er godkjend vitenskapeleg metode. Det blir som å insistere på å kalle seg matematiker, men finne opp eigne tydingar av å dividere.

  Resten av det du skriv om skal eg ikkje kommentere, men det må vere vondt å tru at vi nærmar oss endetida.

 3. Selma, du misforsår. «Naturlov» betyr ikkje denne samanhengen «det som skjer ute i naturen,» men det som er korrekt å gjere sett ut frå vår menneskelege natur, vår «essens.»

  Drap er synd, fordi det går imot menneskenaturen — det er galt. Drap er altså unaturleg. Men det er ikkje nødvendigvis unaturleg for eit dyr, då dette ikkje har noko moralsk ansvar.

  mvh

 4. Ok, men kva er det som då gjer homofili galt, sett ut frå vår menneskelege natur eller «essens»? Kvifor er det umoralsk at to menn skal få lov til å leve ut kjærleiken til kvarandre? Dersom svaret er at det står i Bibelen (-og vi veit dessutan alle at det er omdiskutert om det faktisk er det som står i Bibelen), så får ein la vere å bruke ordet naturlov.

 5. Fra og med i går kveld har jeg stoppa innlegg fra Storstrand. Jeg vil be han om å ikke skrive flere kommentarer til denne bloggen. RED.

 6. Hehe, dette får innlegga mine til å henge i lause lufta, men eg får vel berre finne meg i det…

 7. Tja. du bidrar ikke med noe annet enn ubegrunnede anti katolske påstander og konspirasjonsteorier

 8. Feil, Ivar. Eg har sagt klårt frå at kìldor ligg å finna på bloggen min, under mine artiklar um ulike emne. Dessutan er det skilnad på konspirasjonsinformasjon og konspirasjonsteori. Bibelen forkynner eintydig at jordas konger reiser seg mot Gud – og spottar Han. Det er eintydig at mange skal venda seg bort frå Jesus Kristus/Jeshua Messias, og falla frå mot enden av tidi – og at berre få skal bli frelst.

Stengt for kommentarer.

Skroll til toppen