Samarbeid med Den katolske kirke?

Jeg fikk nettopp en innlegg på min blogg, til en sak jeg skrev om for to uker siden, et møte på Fjellhaug skoler der Den norske kirkes framtid og problemer ble diskutert.

Ingebrigt Austnes skriver til min blog om foredraget til Dag Øyvind Østereng: den einaste løysinga for oss som framleis er blitt ståande i DNK, er å arbeide for at DNK, eller ein del av den, kan søkje fellesskap med Den katolske kyrkja. Eg seier ja og amen til alle argument og alle konklusjonar i denne artikkelen, og spør: korleis kan vi starte arbeidet med 1) ei slik forståing av krisa i DNK, og 2) å søkje i eit fellesskap med den katolske kyrkja.

Jeg visste ikke at så dristige/dramatiske forslag hadde kommet fram i foredraget; som å samarbeide med Den katolske kirke, siden jeg bare hadde lest Dagens referat av det. I Norge i dag leser jeg nå et fyldigere referat, der forslaget om katolske kontakter kommer tydeligere fram. Nå skal jeg prøve å få tak i hele foredraget. Slik er deler av referatet i Norge i dag:

Prest Dag Øyvind Østereng innledet om; Kirkelig fellesskap, med hvem? – om hva?
Han pekte på krisen i Den norske kirke. Det er viktig å komme opp av de dype tilvante spor understreket han, og gikk inn på grunnlaget for det kirkelige fellesskap. Han la stor vekt på nattverdfellesskapet som avgjørende. De troende må støtte opp om dette fellesskapet. Her står også kjærligheten sentralt.

Han la vekt på den kristne overlevering som fundamental sammen med et fungerende apostolisk tilsyn. Her tok han oppgjør både med den folkekirkelige ordning og med de ordningene som de frie organisasjonene representerer. Det er den apostoliske kirkerett som må fornyes. Biskopen er forpliktet til å ta vare på dette. I vår kirke er biskopene fratatt nøkkelmakten, hevdet Østereng. Kirken er bundet på hender og føtter.

Østereng etterlyste en ny økumenisk sammenheng der en skulle søke fellesskap både med frikirker, inklusiv ortodokse og katolske kirker.

I samtalen etterpå var det en viss reservasjon overfor Østerengs forståelse av en ny økumenisk sammenheng og hva en skal legge i apostolisitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen