En katolsk presteordinasjon – del 2.

Her fortsetter presentasjonen av det som skjer i en katolsk presteordinasjon.

Etter Allehelgenslitaniet ber biskopen:
Herre, vår Gud, hør vår bønn: Utøs den Hellige Ånds velsignelse og prestedømmets nåde og kraft over denne din tjener. La din gavmildhet alltid følge ham som vi her fører frem for ditt åsyn for at han skal vies til prest. Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

HÅNDSPÅLEGGELSE
Ordinanden kneler foran biskopen som i stillhet legger sine hender på hans hode.
Dette tegnet sammen med bønnen som følger vier ordinanden til prest. Som et tegn på prestenes fellesskap med biskopen gjør alle tilstedeværende prester det samme. De stiller seg rundt biskopen og blir stående under vigselsbønnen.

VIGSLINGSBØNN

Biskopen:
Stå oss bi, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud. Du er opphav til all ære og gir enhver hans verdighet. Du skaper og opprettholder alle ting, og ved ditt forsyn leder du menneskeheten, så den med stigende evne tar imot de åndens gaver du har gjort rede for den.

Da du hadde innsatt yppersteprester til å lede ditt folk, utvalgte du menn av lavere rang og verdighet til å stå dem bi og hjelpe dem i deres tjeneste. Slik oppstod prestedømmets grader og levittenes tjenester, innstiftet ved hellige riter.

Du gav den ånd Moses hadde mottatt, videre til sytti vise menn, så han med deres hjelp lettere kunne råde over det tallrike folk under vandringen gjennom ørkenen. På samme vis gav du videre til Arons sønner den åndens fylde som var gitt deres far, så det skulle bli prester i tilstrekkelig antall til i feire gudstjeneste og frembære de hellige offergaver.

Ved det samme kjærlige forsyn gav du din Sønns apostler hjelpere til å utbre troen, og ved dem ble evangeliet forkynt i hele verden. Derfor ber vi Deg, Herre, at du vil gi også oss slike medhjelpere i vår svakhet, for jo svakere vi er, desto flere hjelpere trenger vi.

ALLMEKTIGE GUD, VI BER DEG: GI DENNE DIN TJENER PRESTEEMBEDETS VERDIGHET. FORNY HELLIGHETENS ÅND I HANS INDRE. GI HAM Å HOLDE FAST VED DRN NÅDEGAVE HAN HAR MOTTATT FRA DEG, OG LA HAM VED SIN HOLDNING OG SIN VANDEL VÆRE ET FORBILDF PÅ SANT KRISTENT LIV.

Gjør ham til vår trofaste medarbeider, så evangeliets ord katt nå til jordens ytterste grenser, og alle folkeslag, forenet i Kristus, kan bli vi hellig folk.

Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Alle: Amen.

IKLEDNING
Den nyordinerte prest blir iført stola og messehagel.

SALVING AV HENDENE
Den nyordinerte prests hender blir salvet med krisma, mens han kneler foran biskopen.

Biskopen:
Vår Herre Jesus Kristus, som Faderen salvet med Den Hellige Ånd og kraft, bevare deg til å helliggjøre det kistne folk og til å frembære offer for Gud.

OVERREKKELSE AV GAVENE
Biskopen overrekker nå den nyordinerte prest brød og vin som skal brukes i nattverdens liturgi.

Biskopen:
Motta det hellige folks offer og bær det frem for Gud. Vær deg bevisst hva du gjøre, etterlign det du rører ved, og ta Herrens kors til forbilde for ditt liv.

FREDSHILSEN
Biskopen gir den nyordinerte prest fredshilsen. De øvrige prester gjør det samme.

—————

Etter dette fortsetter messes som vanlig, med offertorium osv. Den nyordinerte får for første gang feire messen sammen med biskopen og leser en del av den eukaristiske bønn. Neste dag er han så hovedcelebrant i sin aller første messe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen