Den nye bioteknologiloven og menneskelivets ukrenkelighet

For et par dager siden trykket Aftenposten et opprop om den nye bioteknologiloven underskrevet av mange kirkeledere i Norge. Oppropet konkluderer med disse alvorlige ordene: «Selv om målet er høyverdig, kan det ikke inngå kompromisser med menneskelivets ukrenkelighet. Det er lovgiverne som har ansvaret for å sette disse grensene. De har også ansvaret for det de måtte åpne for ved å fraskrive seg ansvaret.» Her er hele oppropet:

Menneskeverd
Torsdag skal Stortinget stemme over forslaget til revidert bioteknologilov. Den vil gi mulighet til forskning på befruktede egg, sykdomstesting av embryoer, og åpner for utvelgelse av embryoer som kan bli donorbarn til et allerede eksisterende sykt søsken. Vi advarer på det sterkeste mot å vedta denne loven.

Det er vanskelig å diskutere det nye lovforslaget når vi allerede har en lov om selvbestemt abort. Forskning og sortering på et meget tidlig stadium av menneskeliv kan synes som en bagatell når det fjernes og sorteres fostre fra mors liv frem til 24. svangerskapsuke. Argumentet for sykdomstesting av embryoer er jo nettopp å forhindre noen slike aborter.

Bestemme over liv?
Dette forteller oss at innføringen av abortloven i 1978 allerede krysset en avgjørende grense: Rettsvernet for menneskelivet som hellig og ukrenkelig. I kjølvannet av, og med erfaringen fra, abortloven melder det seg noen alvorlige spørsmål: Har vi rett til å bestemme hvem som skal få leve og vokse opp? Hva blir resultatet av dette på sikt når vi tar oss stadig mer til rette? Har vi rett til å definere når menneskelivet begynner?

Debatten om abortgrensen i mange land viser oss hvilket grunnleggende problem vi har med å gjøre. Disse spørsmålene får nå forsterket aktualitet i forbindelse med økende bioteknologiske muligheter og et forsøk på lovgivning av dette området.

Norge som foregangsland.
Bioteknologisk forskning er i en meget tidlig fase og har store muligheter i seg, både medisinsk og økonomisk. Forskerne befinner seg i en konkurransepreget situasjon og vil trolig ønske seg samme liberale lovgivning som andre land. Vi vil gjerne at Norge skal være et foregangsland.

Da må vi gi våre forskere anledning til å bruke sin kreativitet i retning av medisinske løsninger som respekterer menneskelivets integritet. Selv om målet er høyverdig, kan det ikke inngå kompromisser med menneskelivets ukrenkelighet. Det er lovgiverne som har ansvaret for å sette disse grensene. De har også ansvaret for det de måtte åpne for ved å fraskrive seg ansvaret.

Oppropet er underskrevet av en lang rekke sentrale kirkeledere, bl.a. vår egen biskop Bernt Eidsvig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen