Heftet “Læren om Alterets sakrament” er tilgjengelig.


«Alterets sakrament er det store enhetsbånd som skal forene de troende til ett legeme (1. Kor. 10, 17). Derfor må læren om dette mysterium innta en særlig plass i de økumeniske samtaler. Dertil kommer at det er en nær forbindelse mellom troen på Jesu realpresens (=hans legemes og blods virkelige nærvær) og troen på innstiftelsen av et særlig prestedømme (noe som griper inn i hele Kirkens vesen).

Det første vi må få klarhet om er Jesu nærvær. Vi vil undersøke på hvilken måte han er nærværende og hvem som skal forvalte Alterets sakrament. Deretter vil vi forklare den katolske lære om messeofferet. I et følgende avsnitt om kommunionen behandles bl. a. spørsmålet om det til å bli forenet med den hele Kristus er nødvendig å motta både hostien og kalken.

Messens liturgiske tekst kan en finne i en bønnebok. Vi tilføyer bare en kort forklaring av messeliturgiens seremonier og noen ord om søndagsbudet.»

Slik skriver pastor van der Burg i forordet til heftet han utga i 1973: Læren om Alterets sakrament. Heftet er nå tilgjengelig på Internet (ved å klikke på lenken).

Jeg har også laget en samleside der jeg har regnet opp alle bøkene/ heftene av van der Burg jeg har tilgang til – 20 stk. Hvis noen lesere, har andre bøker/ hefter, send meg gjerne en melding.

Akkurat nå arbeider jeg med boka som han utga i 1960: «KIRKEN. Grunnforskjellen mellom katolsk og protestantisk kristendom», og deretter vi jeg se på et interessant økumenisk hefte fra 1949: «Den bibelske lære om rettferdiggjørelsen. En sammenligning mellom den katolske Kirkes og Luthers lære»

2 hendelser på “Heftet “Læren om Alterets sakrament” er tilgjengelig.”

  1. Spennende informasjon. Van der Burg er nok fra en annen tid, men det er interessat å se hvordan det han skriver fungerer i dag. Jeg husker heftet «Skal vi tale i tunger?» som er skrevet polemisk mot pinsebevelgelse. Jeg tror konklusjonen var at det skal vi ikke. Kirken har kommet lenger, og vi ikke lenger trenger de konkrete karismatiske uttrykk. De er nærmest tegn på en primitiv religion. Ikke alle i Kirken vil vel være eninge i det i dag.

  2. Apostlenes tungetale var jo en nådegave som satte dem i stand til å tale andre tungemål, slik at de kunne forkynne til alle folkeslag. Det var det første tegn på grunnleggelsen av Ecclesia Universalis, den universelle Kirke og må sees i sammenheng med misjonsbefalingen, og ikke usammenhengende babbel som like gjerne kan komme fra en heksedoktor i transe. Det siste skjer hver gang en vodooforestilling tar til. Det er det salig Pastor v.d Burg mente med at det er uttrykk for primitiv religion.

    Interessant er det også å notere at det sjeldent er noe doktrinært preg over pinsevenner. Jeg selv kjenner mange. Man er på en måte sin egen pave og veien blir til mens man går. Troen hviler på den subjektive følelse mere enn på intellektets tilslutning til en åpenbart sannhet, som jo er selve definisjonen på ordet «tro».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen