Hvorfor blir den gamle (tridentinske) messen frigjort?

Father Z. har en ganske så skarp kommentar til en lederartikkel i det engelske «The Tablet», som skriver om alle de forferdelige ting frigjøringen av den gamle messen vil føre med seg. (Overskriften er » Dangers of a narrow faith.») Les gjerne hans kommentarer til lederartikkelen og de mange kommentarene folk har skrevet inn. Fra kommentarene tar jeg med to av Father Z’s egne, som sier at frigjøringen av den tridentinske messen vil påvirke hvordan den nye messen feires, at den horisontale og didaktiske måten å feire messen på må nedtones, og mysteriet må bli tydeligere:

«I hope that the derestriction of the Tridentine Mass has a useful trickle down effect on the Novo Ordo.»

THAT friend is one of the main objectives! Another reason is that the NO can have a good effect on celebrations of the older Mass. That has actually been happening.

There is another, larger objective.

When considering the objective of this Pope we must always think ad intra and ad extra. – Father Z.

—————

I had many conversations with such as the great Card. Mayer and even the once Card. Ratzinger about this. There was an idea that Mass had to be made understandable. In doing so, Mass lost its mysterious and vertical component and started to be a horizontal and “didactic” moment. – Father Z.

12 hendelser på “Hvorfor blir den gamle (tridentinske) messen frigjort?”

 1. Også i Norge ser vi at det er ungdommen (NUK), de mest aktive, som støtter Motu Proprio. aller sterkest.
  Betyr dette at vi har et paradigmeskifte ?
  Går 68erne fra skanse til skanse ?
  Enda kan 68erne dominerne utvalg og representasjon i det katolske miljøet i Norge.
  Vi ligger litt på etterskudd i vår andedam, den nye generasjon har allerede overtatt i Europa, USA, Asia etc..
  Ta bare en titt på hvem som sitter i utvalg og kommiteer. 68erne har fremdeles en(jern)hånd over utviklingen i Norge!! Men hvor lenge vil dette vare ?

 2. Knut Erik
  Min vurdering er vel heller at det er svært få skikkelige 68-ere igjen i Den katolske kirke i Norge.

  Men det som heller er vårt problem, er at vi har for mange som vil «tekkes alle», og som dermed ikke våger å ta kontroversielle standpunkter. Problemet er størst på moralske områder, syns jeg personlig.

 3. Jeg kan ikke se at dette har noe som helst med 68-ere å gjøre. Vi må da kunne heve oss over politikk og ønske en så vakker feiret messe som mulig, tridentinsk eller paulinsk, selv om politiske oppfatninger er forskjellige? Og jeg håper da virkelig det er plass til både 68-ere og Knut Erik, og at ikke Knut Erik & Co har ønske og ambisjoner om en sett holdninger i Kirken som bare plass til dem?

 4. Christian;
  det er plass til alle i Guds hus.
  Jeg har bare reagert over at 68erne har kunnet dominere Kirken i Norge de siste tiårene. Har jeg tatt feil i dette, så er det jo veldig bra, ikke sant ?

 5. Det er vel ikke slik (i denne sammenheng) at begrepet «en 68-er» har noe med politikk å gjøre. Det betegner vel heller en kulturell og teologisk holdning, som gir seg en del utslag i menighetslivet – og man kan like denne holdningen eller ikke.

 6. Er enig med deg, pastor Moi.
  68’er betegner vel så mye en kulturell holdning som en politisk holdning, to holdninger som da gjerne rir i par. I vår sammenheng er det vel dypest sett en kulturell holdning som gir seg utslag i en teologisk holdning, som igjen kan (jeg understreker ordet «kan») gi seg utslag i en politisk holdning. Så kan man diskutere hvem som kom først; høna eller egget.

  Knut Erik,
  Er det virkelig massiv støtte hos de mest aktive i NUK for Motu Proprioen?? Dette var enormt gledelige nyheter for meg! Har selv vært på barrikadene i ca 5 år, ved uendelig skriving til biskopen (tidligere), både egne bønner om å få messen og som assistent ved andres brevskriving. Jeg går utelukkende til TLM når jeg er i utlandet (vel og merke dersom den finnes, noe jeg alltid sjekker) og har gått Chartresvalfarten flere ganger.
  Går i messen overalt der den finnes, unntatt hos sedevacantister.

 7. Trond, hvilke grupper kan kalles sedevacantister? Er her usikker, Jeg vet at FSSP er i full kommunion og jeg tror at SSPX ikke er skismatiske (sedevacantister), men hvilke grupper er det?

 8. Trond;
  Min oppfatning av 68er er den samme som din. Det var kanskje jeg som var så uheldig å bringe dette inn i diskusjonen !!
  Hva angår den Tridentinske messe, kan jeg til syvende og sist kun snakke for meg selv. Jeg er ikke i NUK. Jeg har heller ikke vært i kontakt med biskopen angående dette. Derimot har jeg overvært den «gamle» messen både i Norge og i utlandet, også hos Sedevakantistene. Jeg har noe kontakt med Sedevakantistene, men har funnet ut at jeg definitivt IKKE står på deres side teologisk. Peters stol er opplagt ikke tom. Sedevakantismen tror jeg må være et blindspor kirkehistorisk, selv om de måtte ha rett i flere enkeltsaker.

 9. Ordet Sedevacanist kommer fra sede vacante som betyr tomt sete. Disse tror altså at Pave-stolen står tom, og at vi mangler en gyldig pave. SSPX er absolutt ikke sedevacantister, og er en del av den Katolske Kirke. SSPV; Society of St. Pius V er en av de mest kjente gruppene som holder det for en mulighet at Pave Benedict XVI ikke er en gyldig Pave. Vil tro at det er ganske få som er Sedvantister siden dette går direkte i mot det Jesus her sier «Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.»

  Jeg ville deltatt på en SSPX messe, hvis det ikke var noen annen plass som feiret den Tridentinske messen

 10. Knut Erik,

  Nå finnes det jo forskjeller mellom sedevacantistene også… Hvilken gruppe er det du har gått til messe hos?
  Enkelte av dem holder sedevacantisme som en privat mening, uten å skrive folk inn og ut av kirken etter hva de mener om saken. Andre derimot (CMRI, etc) holder det som et absolutt.

  Er helt enig med deg i at det må være et blindspor. Hva blir da igjen av Kristi løfter om at Kirken ikke kan falle?
  Utenom det særlige standpunkt om sede vacante, så er de fleste sedene jeg har truffet svært ortodokse.

 11. Christian S,
  Du har helt rett. SSPV er forøvrig en av de gruppene som holder sin sedevacantisme som en eprsonli/privat mening eller teori. Det finnes visstnok også ikke-sede prester blant dem.
  Lederen deres, biskop Clarence Kelly, ble forøvrig kastet ut av SSPX på grunn av sin sedevacantisme sammen med 8 andre.

  Etter Ecclesia Dei-kommisjonens mange svar på spørsmål om man kan delta ved en SSPX-messe, er det ingen problemer knyttet til det, med det forbehold at man må assistere på grunn av hengivenhet for liturgien og troen og ikke på grunn av noe ønske om å skille seg fra den Hellige Stol. (www.unavoce.com)Jeg har aldri hørt om noen som har lagt sistnevnte til grunn….Da kan man like godt gå til virkelige skismatikere som protestanter, anglikanere eller ortodokse.
  Når det er sagt, så håper jeg virkelig at denne uheldige interne konflikten kan bilegges snart og at pavens motu proprio kan være begynnelsen til enden på den!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen