Flere eksempler på unødvendig forenklede oversettelser

Den latinske messeteksten (i den nye messen) har beholdt det bevisst gjentakende språket, som går sammen med handlingene som følger messen. (Flere av disse rekkene av adjektiver eller substantiver hørte sammen med de mange korstegnene, som jeg skrev om tidligere.)

En del av disse tingene har derimot blitt forenklet i den norske oversettelsen (og enda mye mer i den engelske), og den mest kjente forenklingen er i selve syndsbekjennelsen. Mange tror at katolikker bare skal slå seg på brystet én gang i den nye messen, men slik er det bare i noen av oversettelsene. På latin står det fortsatt: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

Også i den første eukaristiske bønn er det gjort enkelte forenklinger på norsk, og mange flere på engelsk. (Det som kalles LAT her er en bokstavlig oversettelse av den latinske teksten.):

Innledningsvis – er den norske teksten blitt noe redusert:

LAT: Vi ber deg, mildeste Fader, ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, og bønnfaller deg i dypeste ydmykhet at du nådigst må ta imot og velsigne disse gaver, disse frembærelser, disse hellige og rene offer som vi bærer fram for deg

NO: Mildeste Fader, i ydmykhet bønnfaller vi deg ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, at du nådig vil motta og velsigne disse gaver, dette hellige og rene offer, som vi her bringer deg

ENG: We come to you Father, with praise and thanksgiving, trough Jesus Christ your Son. Through him we ask you to accept and bless these gifts we offer you in sacrifice.

Bønn om forvandling av offergavene – her er oversettelsen ganske redusert og omskrevet.

LAT: Verdiges, Herre, vi ber deg, i alt å gjøre dette offer velsignet, forskriftsmessig, gyldig, riktig og godtagelig, så det for oss må bli til din elskede Sønns var Herres Jesu Kristi legeme og blod.

NO: Vi ber deg, Gud: Velsign denne gave, gjør den til et fullgyldig offer, frembåret i ånd og sannhet, deg til behag, så den må blir for oss din elskede Sønns, vår Herre Jesu Kristi legeme og blod.

ENG: Bless and approve our offering; make it acceptable to you, an offering in spirit and in truth. Let it become for us the body and blood of Jesus Christ, your only Son, our Lord.

På to andre steder er derimot den (nåværende) norske oversettelsen god, mens den engelske er veldig fri og redusert:

(Etter forvandlingen): Vi minnes nå, Herre, vi dine tjenere, og hele ditt folk, den samme Kristi … … og vi bærer fram for din opphøyede majestet av dine goder og gaver, et rent offer, et hellig offer, et lytefritt offer, det evige livs hellige brød og den evige frelses kalk.

ENG: Father, we celebrate the memory of Christ … and from the many gifts you have given us we offer to you, God of glory and majesty, this holy and perfect sacrifice, the bread of life and the cup ofeternal salvation.

Helt til slutt, før elevasjonen, sier presten: Ved ham, Herre, skaper du, helliggjør, levendegjør, velsigner og tildeler du oss alltid alle disse goder.

ENG: Through Christ our Lord you give us all these gifts. You fill them with life and goodness, you bless them and make them holy.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen