Kommentar til Troskongregasjonens fem svar – fra Vårt Land.

Vårt Lands teologiske redaktør, Jon Magne Lund, skriver også (19/7) en grundig kommentar om Den katolske kirkes forståelse av hva en KIRKE er. Han har etter mitt syn et ganske realistisk bilde av hva uttalelsen betyr, men overdriver enormt betydningen av den ganske marginale bevegelsen «Vi er kirke». Her er et utdrag av det hans kriver, hele artikkelen kan leses her.

Vatikanet har på nytt klargjort sitt kirkesyn. «Kongregasjonen for Troslæren» presenterte tirsdag i forrige uke et dokument som har provosert en lang rekke mennesker både i og utenfor Den katolske kirke. Det vekker ettertanke å se hvor rødglødende noen katolikker er blitt over at dokumentet igjen fastslår den gamle katolske sannhet om at protestantiske kirker ikke kan kalles kirke i ordets rette forstand. …

Protestantiske ledere spør seg i etterkant om det i det hele tatt er meningsfullt å føre økumeniske samtaler med Den katolske kirker etter det de opplever som en fornærmende økumenisk provokasjon. Katolikker med tilknytning for eksempel til reformbevegelsen «Også vi er kirke» som oppsto som en grasrotaksjon i Østerrike i 1995 – med norsk avlegger fra 2002 – bruker enda sterkere ord: «En teologisk fadese! En skandale!» skriver Per Bang i dagens Vårt Land.

Biskop Bernt Eidsvig .. sa til Vårt Land for en uke siden at i en katolsk selvforståelse er det riktig at ikke alle kirker er kirker i samme betydning av ordet, og at det må være lov å uttrykke klart hva man mener.

Dette er det mye fornuft i. Jeg ble overrasket over min egen avdempede reaksjon på Troskongregasjonens ord; for noen år siden ville jeg i likhet med både katolske og protestantiske kritikere tolket dette som arroganse av verste skuffe og latt meg hisse opp av mangelen på kirkediplomatisk takt og tone. Nå tenker jeg mer som Eidsvig – det må være lov å peke på hva forskjellene mellom kirkesamfunn består i. Selv har jeg i årenes løp skrevet en rekke artikler om det lutherske syn på kirke, dåp og nattverd. Jeg er ikke overrasket om noen – for eksempel pinsevenner og folk fra Frelsesarmeen – har opplevd dem som lite økumeniske. Min hensikt var ikke å nedvurdere andres dogmatiske posisjoner, men å klargjøre hva de lutherske kirker etter min mening står for. …

Kanskje er det ikke rart om de sterkeste reaksjonene fra protestantisk hold er kommet fra folk som arbeider med økumenikk og som har trodd at Den katolske kirke om noen år ville være klar for utvidet kirkefellesskap og medlemskap i Kirkenes Verdensråd. Men de har knapt hatt grunnlag for å håpe at økumeniske samtaler ville åpne for slikt. …

Skal det bli merkbare endringer i Den katolske kirkes økumeniske fremstøt og posisjoner, må det skje gjennom en myndiggjøring av kirkens legfolk. Men selv om for eksempel «Også vi er kirke» skulle bli en atskillig bredere folkebevegelse enn den er i dag, har jeg vanskelig for å tro at den vil bli gitt innflytelse i dette spørsmål. Er det avmakten som gjør at man der i gården blir ekstra fortvilet, provosert og sint? I så fall er det en utfordring Vatikanet ikke kan overse. En hær av offiserer uten fotfolk er ille ute.

3 hendelser på “Kommentar til Troskongregasjonens fem svar – fra Vårt Land.”

 1. Det kan i det hele reises store spørsmål ved Også Vi Er Kirkes katolisitet…
  Er man de facto katolikk om man rent ut benekter, med viten og vilje, læresetninger som er erklært å være de fide? På lik linje med det faktum at mennesker som ikke er nominelle medlemmer av Kirken likevel kan være en del av Kristi mystiske legeme, kan de jure katolikker også plassere seg utenfor det kirkelige fellesskap og opphøre å være en del av Kristi legeme.
  Det er jo det som skjer når praktiserende katolikker begår dødssynder som å berøve en arbeider sin rettferdige lønn eller har utenomekteskapelig seksuelt samkvem. Å benekte en del av Kirkens lære er nettopp en dødssynd. Den nevnte organisasjon og dens talsmenn kjennetegnes ikke akkurat av ortodoksi….

 2. #Også vi er kirke#, vil også ha et ord med i diskusjonen. Det er helt legitimt, og heller ikke särlig oppsiktsvekkende, all den stund de liberale 68erne har hatt en sterk stilling i Norge. De må imidlertid handle meget raskt, siden det yngste medlemmet snart skal begynne å gå med stokk,,,,

 3. «Også vi er kirke» burde skifte navn til «Den rake motsetning». Om det finnes noen regel som kjennetegner medlemmer av denne lille gruppen, så må den være at de alltid ytrer seg i mot den kirken de kaller seg medlemmer av, hver gang det er en debatt om katolsk tro eller moral i norske medier.

  Det absurde i det hele, er at slike mennesker blir tatt alvorlig. Årsaken til det er vel at dette dreier seg om religion. I politikkens verden ville det hele nok sett annerledes ut:

  Dersom det fantes en gruppe medlemmer av Rød Valgallianse som kalte seg «Også vi er kommunister», som konsekvent forsvarte fremskrittspartiets politikk og idealer i mediene, så ville de bli ledd ut (før de ble sparket ut av partiet).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen