Søndagens tekst: Kvinnen ved Sykars brønn

Her er (den korte versjonen av) denne søndagens evangelium, Johannes 4,5-15.19b-26.39a.40-42:

På den tid kom Jesus til en by som hette Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef. 6 Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og han satte seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» 8 Hans disipler var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. 9 Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jødene omgås nemlig ikke samaritanerne. 10 Jesus svarte: «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» 11 «Herre,» sa hun, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du så det levende vann fra? 12 Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob som gav oss brønnen og selv drakk av den, og like ens sønnene hans og buskapen?» 13 Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. 14 Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.» 15 Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og dra opp vann.»

19 «Herre, jeg ser at du er en profet,» sa kvinnen. 20 «Våre forfedre har tilbedt Gud på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er det stedet hvor en skal tilbe.» 21 Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. 22 Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. 23 Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» 25 «Jeg vet at Messias kommer,» sa kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han si oss alt.» 26 Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som taler med deg.»

39 Mange av samaritanerne fra denne byen var kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa .. 40 Nå kom de til ham og bad ham bli hos dem, og han ble der to dager. 41 Mange flere trodde, da de fikk høre hans eget ord, 42 og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»

Her kan man lese bønner og antifoner til denne dagen. Den gamle messen har forøvrig helt andre tekster denne søndagen; om Jesu kamp mot djevelen og hans åndehær, fra Lukas 11 – les tekstene her.

2 hendelser på “Søndagens tekst: Kvinnen ved Sykars brønn”

 1. Et lite dikt jeg skrev til denne teksten engang

  Kvinnens bønn

  Kristus, Gud og Frelser sann,
  Sjenk meg livets klare vann,
  For jeg tørster, Herre kjære
  Etter evig din å være
  Sjenk meg vannet, hør jeg ber
  Så jeg aldri tørster mer
  Livets vann i Dine ord
  Trøst skal være her på jord.

  Livets vann fra nådens flod
  Trenger jeg, O Herre god
  For min synd er uten ende
  Bare du kan synden vende
  Ved det vann som kraften eier
  Og som føre vil til seier.
  Så en gang på englers vis
  Jeg kan synge til Din pris.

  I.H

 2. If you can, buy the «Liturgical Year» of Dom Guéranger… That’s in 15 volumes…
  In these books, you will learn quite a lot about the liturgy !
  Of course, these books are not read today (at least by the modern bishops) because they contredict directly their false teachings about the jews and the synagogue.

  René

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen