En katolsk påskehilsen

En tradisjonell katolsk hilsen (hele året) er:
Laudetur Iesus Christus! (Lovet være Jesus Kristus!)
In æternum! Amen. (I all evighet! Amen.)

I dag fikk jeg også en katolsk hilsen i forb. med påsken. Slik skriver en av kongregasjonene av nonner i Norge:

Herren er oppstanden, kledd i lyset og glansen fra sin seierrike oppstandelse. Kristi oppstandelse er livets triumf over døden. Men i Påskens Triduum møter vi den lidende Kristus, – avvist, hånet og foraktet. Hans legeme blir mishandlet og blodet flyter fra hans åpne sår. Han som ble hånet og spottet av dem som sto rundt Ham, er i dag vår Herre og Mester. Og Han sier til hver enkelt av oss: ”Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge meg”. (Mat 16, 27).

Ved kraften fra sin oppstandelse vil Kristus gi oss styrke til å etterfølge Ham. I Hans fotspor skal vi vandre, – Han som selv måtte bære krenkelser og svakhet, Han som gikk den tornefulle veien som førte Ham fram til oppstandelsens ærerike seier. Heller ikke vi vil nå fram til gledens fylde uten gjennom lidelse og prøvelser. Hvis vår Herre ikke tålmodig hadde gått korsets og lidelsens vei, ville vi ikke hatt oppstandelsens glede å se fram til.

Og nå sier vår Mester til hver enkelt av oss: Du må ta ditt kors opp og gå sammen med meg. Du må rolig ta imot krenkelser uten å øve gjengjeld. For å få del i Kristi oppstandelsens glede, må du være den minste av alle.

I brevet til romerne, kap. 8, 35-37, leser vi: ”Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.”

Hver dag må vi åpne våre hjerter for Guds nåde. Slik får vi styrke til å forbli i Herrens tjeneste og etterfølgelse. Han er vår Brudgom, vår Gud som vi har gitt våre liv til. Aldri må vi stenge Ham ute fra våre hjerter, men med blikket festet på Ham, følge Ham skritt for skritt gjennom de prøvelser også vi må gjennomleve.

Måtte den oppstandne Kristus være vårt levende håp, slik at vi ved å ta del i hans frelsesverk og gjennom vårt ordensliv får oppleve det evige livs glede.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen