mar 132008
 

Jeg skrev for ikke lenge siden om at Vårt Land og DagenMagazinet hadde latt seg lure av bl.a. pavens kommende rehabilitering av Luther. Jeg skrev også en mail til Vårt Lands redaksjon om Luther-saken. (Ang. “dødssyndene” hadde både VL og Dagen en mye mer forsiktig rapport, fra NTB ser det ut til – så her har altså NTB vist mer nøkternhet enn Aftenposten.)

I dag fikk jeg et svar fra Vårt Land, og jeg siterer en del av VL’s kommentarer og mine svar:

Hvem lurer hvem?
1
Vi har ikke latt oss lure til noe som helst. Vi har sitert det utenlandske aviser har skrevet, med kildehenvisning. I en slik presentasjon ligger det selvsagt et forbehold om at disse avisene har gode nok kilder for sine påstander.

Disse avisene er ikke troverdige på teolgiske områder; jeg syns ikke VL burde bruke dem på slike temaer uten å ha sjekket dem med teologisk kyndige folk.

Å påstå at paven fullt ut skal rehabilitere Luther er for meg (og for de fleste katolikker, vil jeg tro) like troverdig som å si at månen er laget av gul ost (faktisk). Og om paven vil si at det også var positive og korrekte ting i det Luther gjorde, så er det ingen nyhet – vi vet at han mener det. Muligens mangler dette oppslaget en presisering av hva slags rehabilitering det er snakk om.

2
… virker det som at du kjøper ganske billig “dementiet” i Caholic World News. Du må gjerne mene at andre lar seg lure, men i dette tilfellet har jeg problemer med å se at du stiller samme krav til din egen dokumentasjon som du stiller til andre.

Se pkt. 1. Rapporten fra CWN er ikke sentral for meg, siden saken i utganspunktet er helt opplagt. Jeg tror VL vil tjene på å sjekke slike saker med normale, oppegående katolikker – ta kontakt med en katolsk sogneprest, bispedømmets informasjonskontor, meg, eller andre – og sjekk hvordan de reagerer. (Men en sak i Catholic News kaster litt mer lys over saken. Og kommentarene her fra Vatikanets pressetalsmann, Frederico Lombardi, gjorde et visst inntrykk på VL.)

3
… ikke se at du kommer med relevant mot-dokumentasjon som skulle sette på plass de store britiske avisene, som selvsagt har gode, anonyme kilder innad i Vatikanet.

Se pkt. 1. Disse britiske avisene har vi ingen tillit til, flere katolske journalister (spesielt i USA) skriver ofte at britiske aviser vanligvis er mest på jordet av alle.

Konkluderende kan jeg bare si at jeg opplever at VL’s virkelighetsforstående ang. enkelte katolske spørsmål er svært langt fra katolsk forståelse – det er trist, og det er også et problem.

  3 Responses to “Samtale med Vårt Land om de siste nyhetsoppslagene”

 1. Vanligvis er VL og Dagen gjennomgående mye bedre enn de fleste. Bare så det er sagt. Det er likevel åpenbart at det glipper av og til. Jeg tror at det mangler en gammel vismann i redaksjonen som utstyrer desksjefer og ferske journalister med saltbøsser, og fortelle om kildekritikk mht katolsk kirkestoff som filtreres gjennom NTB og som viser til f.eks. engelsk presse. NTB er notorisk ujevn på kirkestoff — jeg tror byrået er sårbart på grunn av høy gjennomtrekk av journalister men svært varierende faglig forståelse og at det arbeides under tidspress og at heller ikke alle redaktørene evner å kvalitetssikre historier som lukter svidd av. De har kanskje heller ikke oppdaget hvor mye underlødig som kan komme fra enkelte ellers velrenommerte utenlandske nyhetsbyråer om kirkestoff — for ikke å snakke om The Times. Men noen er bra. Philip Pulella skrev en ganske bra sak for Reuters om “de nye syndene”, men det var jo ikke hans depesje som ble lagt til grunn for NTB-meldingen.

  Din samtaleparter i VL syntes ikke at en “dementi” i CWN har tilstrekkelig argumentativ kraft, det hadde kanskje ikke tett nok nærhet til Vatikanet. Jeg synes at du svarte bra på det. Av og til er det tilstrekkelig med sunn fornuft til å skjønne at noe ikke kan være helt rett gjengitt.

  Nå er det imidlertid slik at det også i Vatikanet var folk som syntes at det burde knyttes en kommentar til den engelske tåpeligheten som gikk verdens rundt. http://www.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=192378

  Det er fra den tyske pater v. Gemmingen SJ, leder for Vatikanradioens tyske program. Han sa i en kommentar om saken avslutningsvis at “mediene driver nok en gang ugagn. Med det tjener de penger. Varikanet har kun pekt på moderne overtredelser mot Gud og menneskene f.eks. innen områdene beioetikk, narkotika, sosial rettferdighet, økologi. Moderne menneske kunne juble at Kirken befatter seg med vår tids spørsmål. Men mediene fordreier saken totalt og taler om dødssynder. Dødssynder er noe ganske annet: F.eks. mord og ekteskapsbrudd. Dessuten blir ikke synder definert av Kirken, men Kirken viser bare til hva synder er for noe. Mange forveksler også hovedsyndene (fråtseri, griskhet, misunnelse, hovmod, vellyst, vrede, dovenskap) med dødssyndene. Jeg advarer mot å feste lit til hva som står i avisene om kirkelige saker. Det kreves den største varsomhet!”

  [ … Die Medien treiben mal wieder Unfug. Damit verdienen sie Geld. Der Vatikan hat nur auf moderne Verstöße gegen Gott und den Menschen hingewiesen z.B. im Bereich der Bioethik, der Drogen, der sozialen Gerechtigkeit, der Ökologie. Moderne Menschen könnten jubeln, dass die Kirche sich mit heutigen Fragen befasst. Doch die Medien verdrehen die Sache total und sprechen von Todsünden. Todsünden sind etwas ganz Anderes: z.B. Mord und Ehebruch. Zudem werden Sünden nicht von der Kirche definiert, sondern die Kirche weist nur darauf hin, was Sünden sind. Manche verwechseln auch die Hauptsünden (Unmäßigkeit, Geiz, Neid, Stolz, Unkeuschheit, Zorn, Faulheit) mit den Todsünden. Ich warne davor, alles zu glauben, was in Sachen Kirche in Zeitungen steht. Höchste Vorsicht ist geboten!]

 2. Britiske aviser er nok de minst troverdige og de mest løgnaktige når det kommer til katolsk teologi – som de for øvrig er på det meste annet – britene har jo kriget mot katolikker i mange ti-år, og er langt ifra nøytrale i dette spm.

  Synd at de villfarne og vranglærde protestanter ikke kan vende sin sjel tilbake til katolisismen som jo er selve grunnpilaren den kristne tro bygger og hviler på.

 3. Terje,

  Forfriskende med debattanter som ikke pakker meningene i bomull!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)