Jubilate Deo, omnis terra, alleluia: psalmum dicite nomini ejus, alleluia: date gloriam laudi ejus, alleluia, alleluia, alleluia.

Inngangsverset/ Introitus (over) er det samme som i den nye messen – med noen ekstra allelujaer. Slik leser vi i dagens messebok: Rop i jubel til Gud, all jorden. Syng salmer til hans navn, lovsyng hans ære! Alleluja. Sal 66 (65), 1-2
Og her er alle søndagens bønner:

KIRKEBØNN
Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta imot disse offergaver som din jublende Kirke bringer deg. Du som har skjenket oss så stor en glede, gi at den må fullendes i den evige salighet. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS – År A
Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet. Alleluja. Luk 24, 35

BØNN ETTER KOMMUNION
Herre, se med godhet til ditt folk. Du har fornyet oss ved dine evige, mysterier. La oss nå frem til kjødets oppstandelse i uforgjengelighet og herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Dagens evangelium er om Emmaus-vandrerne (se alle tekstene her).

5 hendelser på “Jubilate Deo, omnis terra, alleluia: psalmum dicite nomini ejus, alleluia: date gloriam laudi ejus, alleluia, alleluia, alleluia.”

  1. Takk for tips, nå har jeg retta opp feilen du nevnte (og noen feil i første lesning).
    Jeg har jobba med disse tekstene «on and off» i fleire år, noen ganger har jeg skanna tekstene inn fra den katolske messeboka (som i dette tilfellet), andre ganger (mest de siste åra) har jeg tatt teksten direkte fra data-/nettbibelen (http://www.bibelen.no/ – 78/85-utgaven).

  2. Den katolske kirke bruker i tekstlesningene: Gunnes for NT, egen oversettelse av Salmenes bok og Bibelselskapet 78/85 for resten av GT.
    I min nettoversikt er jeg altså ikke konsekvent, og har i hovedsak alle tekstene fra Bibelselskapets oversettelse fra 78/85.

  3. Det er kanskje en fordel å være konsekvent?

    Gunnes’ oversettelse av GT er iallfall meget bra og i svært vakker språkdrakt. Interessant nok (og helt korrekt) valgte Gunnes å bruke «gehenna» istedenfor «helvete». Han var altså flere tiår foran både J. Jervell og diskusjonen om revidering av Bibelselskapets oversettelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen