Politikere som arbeider for fri abort kan ikke motta kommunion

Under pave Benedikts messer i USA mottok flere politikere kommunion, selv om de som politikere har stadig har stemt for retten til fri abort. New Yorks kardinal Egan skriver i dag at det skulle de ikke ha gjort:

The following is a statement issued by Edward Cardinal Egan:
“ The Catholic Church clearly teaches that abortion is a grave offense against the will of God. Throughout my years as Archbishop of New York, I have repeated this teaching in sermons, articles, addresses, and interviews without hesitation or compromise of any kind. Thus it was that I had an understanding with Mr. Rudolph Giuliani, when I became Archbishop of New York and he was serving as Mayor of New York, that he was not to receive the Eucharist because of his well-known support of abortion. I deeply regret that Mr. Giuliani received the Eucharist during the Papal visit here in New York, and I will be seeking a meeting with him to insist that he abide by our understanding.”

Father Z nevner kardinal Egans brev her – men skriver også om messen i Washington DC der flere pro-abort politikere mottok kommunion og kardinalen ikke har sagt noe i etterkant.

9 hendelser på “Politikere som arbeider for fri abort kan ikke motta kommunion”

 1. Avskyelig! Men dette er nok kun et amerikansk fenomen. I andre tradisjonelle katolske land ville dette aldri ha kunnet forekomme. Det er jeg meget sikker på.

 2. Ærlig talt.. og uten å spare på kruttet.
  Jeg mener den praksisen kirkeledere følger med å «oppfordre dem til ikke å ta kommunion» er en pyse- og dårepraksis som ikke hører hjemme noe sted.
  Det er ikke en kjeft som tar disse kardinalene og biskopene alvorlig, ei heller kommer noen til å gjøre det. Med ord og gjerning viser de at de slett ikke tar alvorlig på egen lære om kommunionen.
  Ethvert barn forstår at man for å få frem et poeng under slike omstendigheter må statuere noen eksempler.
  Hvorfor kan de ikke handle som skikkelige mannfolk? Hvorfor er det bare dette hersen femitullet hele tida, der de ikke kan få seg til å ta en eneste avgjørelse og virkelig stå for den? Er det bare erkebiskopene Burke og Finn i hele USA som ikke er evnukker og som tør å vise at de ikke lar seg herse med?

  Det hele er uhyre enkelt: Si NEI og følg opp med å nekte dem direkte, offentlig og uten blygsel.
  Vis dem bort fra kommunionskøen.
  Jada, der er konsekvenser. Jada, mediene kommer til å være som hauker. Men Kristus døde på Korset for vår skyld, så litt må vi jo kunne vente at disse hyrdene skal kunne ta på seg også.

 3. Sigurd
  Allens kommentar ble skrevet 20/4, og det var en uke etterpå at kardinal Egen skrev det jeg siterer her. (Hva som har skjedd foregående uke – av kontakter, event. fra Vatikanet – vet vi ikke så langt.)

 4. Pastor,

  Sigurd har slik jeg ser det likevel et poeng når han viser til John Allen. (Ikke at du mener noe annet!)
  Tross all verdens snakk om at proabortpolitikere ikke kan motta kommunionen, i tillegg til at dette problemet har vært spesielt stort i USA, kunne man forvente at paven hadde foretatt seg noe for å hindre dette dersom han ønsket å gjøre noe særskilt for å hindre det.
  Paven mest av alle kjenner til hvor uregjerlig kirken i USA er, slik at han vanskelig kunne hevde at han ikke kjente tilstanden på området eller at han ikke var klar over at mange prominente proabortpolitikere skulle komme. Dermed ville det vært mulig å foreta visse tiltak.

  Likevel beror Allens artikkel på en tolkning og oppfatning av hvordan tingenes tilstand var. Paven har snakket om dette tidligere, også da han var kardinal. Hans holdning skulle det slik sett ikke være tvil om. Heller ikke hans genuine ønske om å gjøre noe med krisen i Kirken, jfr hans tale i kurien 22 desember 2005 og hans preken på Petersplassen rundt påske 2004, da JPII var på dødsleiet.
  Allen er likevel ingen dumming og det er fullt mulig å legge sammen to og to.
  At paven burde ha gjort noe konkret i denne saken, kan man godt argumentere sterkt for,
  til tross for at de amerikanske kardinaler som Egan og biskopene ikke gjorde sin del av jobben. Paven er tross alt deres sjef og bærer det øverste ansvar. Slik jeg oppfatter Allens artikkel, er det en indirekte kritikk av pavens og biskopenes manglende handling på området.

  Et plebeisk smiskeforhold til paven er det han trenger minst. Respektfull kritikk/broderlig korreksjon er derimot en kristen handling. Mest av alt fordi paven er Kristi Stedfortreder bør han få påminnelser som dette, siden det er en appell til hans autoritet. Motsatt kan manglende kritikk og appeller til hans autoritet (selv om kritikken objektivt sett er feilrettet) og såkalt «papolatry» være et tegn på manglende respekt for det Petrine embedet.

  Bare et forsøk på tolkning av Allens motiver for artikkelen og kardinal Egans grunner for sitt…..

 5. «# Christian sier:
  tirsdag, 29/04/2008 kl 10:54

  Og Jesus sa: Døm ikke for at dere ikke selv skal bli dømt.»

  – Og hvordan løser man så konflikter og alvorlige problemer der borte i Hippieland uten å søke en ansvarsfordeling både for fortiden og fremtidige tiltak?
  Kan ingenting kritisereres? Er kritikk det samme som å dømme?
  Du ser også bort fra det faktum at POSITIV kritikk også like fullt er kritikk.
  Etter din tolkning vil da logisk sett positiv kritikk også være dømmende.

 6. Kanskje er disse tre politikerne er totalt forvirret på det moraletiske området. Man kommer også opp i et nytt moraletisk dilemma, når vi skal fordømme disse politikernes holdninger.
  Vår tidligere familie-og barneminister gikk til kommunion i Norge, mens den nye ekteskapsloven blev forberedt. Vår biskop mente at å forby henne dette, ville skape unødig mye uro, og propaganda for vedkommende. Dette er utrolig vanskelige spørsmål, mener jeg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen