Katolikker og muslimer uttaler seg sammen mot forslaget til ny ekteskapslov

Det er vel svært sjeldent i Norge at katolikker og muslimer er så enige om et viktig spørsmål at de offentlig uttaler seg sammen, men det skjedde altså i dag:

Som religiøse ledere er en av våre oppgaver å veilede mennesker i etisk-moralske spørsmål. I den sammenheng ønsker vi å markere avstand fra den foreslåtte ekteskapslov, som sidestiller homofilt med heterofilt ekteskap. Ekteskapet som institusjon har en grunnleggende plass i samfunnet, og vi vil markere avstand fra forsøk på å rokke ved dette.

Vi, de undertegnede, ønsker med denne erklæring å markere at:

1. Ekteskapet er et forhold mellom en kvinne og en mann og er en grunnleggende samfunnsordning.

2. Kvinner og menn er skapt til å utfylle og ha omsorg for hverandre i et kjærlighetsfullt samliv, som gir muligheter for å sette barn til verden og føre slekten videre.

3. Barn trenger både en mor og en far som omsorgspersoner. Forskjellen mellom kvinner og menn er ikke bare kulturbetinget, men først og fremst biologisk grunnet. Mennesket er fra begynnelsen av skapt av Gud til kvinne og mann.

Oslo, 2. juni 2008

Brevet er undertegna av biskop Bernt Eidsvig og hovedimam Senaid Koblica – og denne informasjonen er henta fra katolsk.no.

2 hendelser på “Katolikker og muslimer uttaler seg sammen mot forslaget til ny ekteskapslov”

  1. En ting som er positivt med at vi har muslimer i Norge er at staten er mye mer tilbakeholdne med å gå inn og prøve å lovregulere trossamfunn etter deres eget forgodtbefinnende. Staten elsker jo dette. Men de vet at det ikke nytter å lovregulere og forandre Islam, dermed så må de være konsekvente, og kan dermed ikke gå inn og forandre DKK, heller – med tanke på homofile prester o.l

    Det hadde de forøvrig ikke lyktes med, uansett.

    Hadde vi ikke hatt muslimer i Norge, så kan man se for seg at staten hadde truet med å stoppe all statsstøtte til et trossamfunn som ikke danset etter deres pipe, men så lenge vi har moskeer i landet, så vet staten at dette er nyttesløst.

    Man trenger forøvrig all den drahjelp man kan få i disse viktige sakene, så det er gledelig at katolikker og muslimer kan samarbeide til tross for endel religiøse uenigheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen