Festen for Herrens dåp – fra min første preken som katolsk prest

På denne dagen (liturgisk) for ni år siden feiret jeg min aller første messe, og jeg må nok si at dette, sammen med ordinasjonen dagen før, ikke hadde gitt med så mye ro til prekenforberedelsene. Her er likevel disposisjon/stikkord til prekenen jeg holdt denne dagen. I år kommer jeg til å sbakke nokså mye mer om vår egen dåp, og være litt mer konkret, bl.a. siden en av mine messer i dag er en barnemesse. Her er min disposisjon til prekenen i år 2000:

HERRENS DÅP ÅR B PREKEN (9/1 2000)

KORT INNLEDNING VED STARTEN AV MESSEN:
Vi feirer i dag festen for Herrens dåp. Vi som Guds barn vil i dag høre om hvordan Herren elsker også oss, som han elsket sin enbårne Sønn og hvordan Gud i dåpen har gitt oss nytt liv, syndstilgivelse, Åndens gave og sin kjærlighet.

Jeg vil i dag spesielt få takke Gud for kallet til prestetjenesten og for ordinasjonens gave, og jeg vil be om menighetens forbønn for min framtidige tjeneste.

For å forberede oss til denne hellige handlingen, la oss nå bekjenne våre synder.

PREKEN

Innledning
Se – der er Guds lam, han som tar bort verdens synd, hørte vi i evangelieverset, rett før evangeliet ble lest. Og i evangeliet hører vi at Jesus mottok Johannes’ dåp – til syndenes forlatelse. Ikke fordi han selv hadde syndet, men for å identifisere seg med alle menneskers synder, på samme måte som han senere også skulle dø for alle våre synder.

Pkt 1 – dette er en del av åpenbaringstiden (tegn, bekreftelse, videreføring)
Herrens dåp viktig del av åpenbaringstiden som vi nå er inne i – at Kristus viser seg for hele verden som Frelseren.
I hans dåp er det den Hellige Ånd som er tegnet på at Jesus er den sanne Messias og Faderens røst fra himmelen bekreftet at han er Guds Sønn

Videreføring: Kristus skal selv døpe alle de som tar imot hans budskap med den samme Ånd; med en dåp som både tar bort synd og gir nytt liv

Pkt 2 – fra den første lesningen
Her hørte vi veldig kjente vers fra profeten Jesaja:
Så sier Herren: Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! – vers som viser tydelig til dåpen

Videre sier Herren gjennom Jesaja:
”Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk!” – korn/brød og vin viser til nattverden og det gjøres helt klart at alle disse gavene er helt gratis

Pkt 3 – fra dagens andre lesning
Teksten tar opp igjen det vitnesbyrdet som ble gitt ved Jesu dåp ved den Hellige Ånd
Og Ånden er den som vitner, for Ånden er sannheten. Ja, de er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet – det tredje punktet her, blodet, viser selvsagt til Jesu død på korset, som vel er det aller mest avgjørende vitnesbyrdet om hans kjærlighet til oss mennesker

Johannes refererer til Faderens stemme (hans bekreftelse) – ”her har Gud avgitt et vitnesbyrd om sin egen sønn”

Avslutning
Kirkens forståelse av denne festen for Kristi dåp, er at den foregriper hele påskemysteriet og at den først av alt baner veien for vår egen dåp.
La oss derfor takke Gud for den dåpen vi selv har mottatt; en dåp som gir syndenes forlatelse, den Hellige Ånds gave og evig barnekår hos Gud.

I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen