Våre fedres gamle kristentro

Um gode gåvor
til Gud du bed,
som upphav er til alt;
utrygg han er
og ille faren
som inkje sin fader finn.

Det batar å beda
med bøner sterke
um slikt ein saknar sårt:
han inkje fær
som aldri bed;
få ansar tegjande torv.

Jeg holder nå på med å skanne og korrekturlese en katolsk bok fra 1934/35. Den heter: VÅRE FEDRES GAMLE KRISTENTRO. ANNEN UTGAVE MED TILLEGG: TREKK FRA KIRKEN I MIDDELALDEREN. Den ble utgitt i 1934 med følgende velsignelse fra biskop Mangers: «Gud signe boken. Måtte den bli for mange en veiledning til sannhetens erkjennelse.» Utgaven jeg har er fra 1935, med et tilleg som nevnes i overskrifta over. Boka kan leses her – dvs.. når jeg får lagt inn mer av teksten.

I starten av dette innlegget ser vi ei bønn fra boka, med følgende forklaring:

Av det gamle, norrøne kvad Solarljod. Dette kvad er oversatt av rektor Severin Eskeland og tillike med andre middelalderlige kvæde utgitt av «Det norske Samlaget» i «Norrøne Kristenkvæde» (Gamalnorske bokverk nr. 24). I de innledende ord til kvadet sier rektor Eskeland: Dette kvædet trur del helst er frå tidi kring år 1200 e. Kr. Kven som har dikta det, veit ingen. Det må vera ein som hev vore dregen til verdi med all hennar lyst, men vendt seg frå henne og søkt frelsa hjå Kristus.

2 hendelser på “Våre fedres gamle kristentro”

  1. Meget interessant bok fra Norges katolske storhetstid. En stor og leseverdig fornøyelse, som gir gode tanker om troen fra gammel tid, da Norge var katolsk i sjel og sinn, over det ganske land…

    Du gjør et fremragende arbeide, Pastor Moi, når du skanner og videreformidler stoff til og for forståelse av vår katolske tro!

    At du sakser og limer litt for vår alles deltagende, hva gjelder opplysning og viten – og som forøvrig så mange andre også gjør via nettet, er både til berikelse og til den fordypning og innsikt, som vekker ens videre interesse. Altså er det særdeles nødvendig! Lykke til videre med din katolske blogg og informasjonen du delgir oss.

    Så Takk skal du ha!

    Tor

  2. Jeg får bare slutte meg til det dere andre sier, finner også denne bloggen veldig givende, nyttig og lærerik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen