Vatikanet og tradisjonalister

John Allen skriver i dag om to dokumenter som kan utgis i Vatikanet i april – ett om den tradisjonelle messen og ett om forholdet til SSPX) – som Vatikanet mener bør glede tradisjonalister (av alle avskygninger, både de moderate og SSPX), men som sannsynligvis ikke vil være godt nok for alle.

… the instruction will confirm that the moto proprio is now the universal law of the church, and insist that bishops apply it. Among other things, it will call for seminarians to be trained not just in Latin, but in the older rite itself, at least so they will know how to execute it faithfully and understand what’s being said.

The instruction will also confirm that the older Mass must be available wherever “groups of faithful” request it, without specifying how many people it takes to constitute a “group.”

The instruction will likewise confirm that the older liturgy is to be celebrated during Holy Week wherever there’s a “stable group” of faithful attached to it, as well as in religious orders which use the extraordinary rite.

On the other hand, the instruction will probably not satisfy all traditionalist hopes. For example, it will probably not give a seminarian in a regular diocesan seminary the right to be ordained according to the pre-Vatican II ritual, in part because that ritual presumes ordination to “minor orders” and the sub-diaconate, which were suppressed under Pope Paul VI.

As far as the talks with the Society of St. Pius X go, signs suggest they may end with a whimper rather than a bang. …

Les hele artikkelen her.

1 hendelser på “Vatikanet og tradisjonalister”

  1. En spennende måned, ja.
    Det var mange som var redde for at dokumentet ville bli mer restriktivt enn det tilsynelatende var grunn til. Slik Allen fra National Catholic Distorter fremstiller det, så inneholder dokumentet egentlig bare gledelige ting. Punktet om «minor orders» er jo også helt rett, etter min mening. Ordinasjonen etter tradisjonell ritus forutsetter jo at man har blitt ordinert til disse på forhånd. Skulle en gitt blaffen i det hadde det helt sikkert endt opp med en eller annen omskrivning av det tradisjonelle ritualet i en komite.
    Derfor er det «rett» å si at seminarister i et Novus Ordo seminar ikke har noen rettighet til å ordineres i den tradisjonelle riten. Det at de ikke har noen de jure rett til dette, er ikke det samme som at det ikke kan skje dersom en ber om det og del lokale biskopen/Roma er velvillig. En må da gjennomgå alle ordinasjonene slik at ritualet følges.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen