Vennlig holdning til den tradisjonelle latinske messen i Stockholm

I forgårs lot den svenske katolske biskopen, Anders Arborelius, offentliggjøre et dokument som beskriver den tradisjonelle latinske messen, den siste utviklingen (fra 2007) om hvordan denne messen kan feires, og hvordan bruken av denne messen nå nylig er blitt utvidet i Stockholm og Lund. Her er siste del av dokumentet:

År 2007 utfärdade Benedikt XVI genom sitt apostoliska brev Summorum Pontificum nya bestämmelser för den äldre liturgin. I Summorum Pontificum klargörs att det numera inom Katolska kyrkans romerska rit finns två olika liturgiska uttryckssätt. Den liturgi som firas enligt Paulus VI:s missale utgör den ordinarie formen av den romerska riten. Den äldre liturgin utgör den romerska ritens extraordinarie form. Det är inte fråga om två olika riter utan om ett tvåfaldigt bruk av en och samma romerska rit.

Av Summorum Pontificum framgår att i de församlingar där det mera varaktigt finns en grupp av troende som känner sig förbundna med den äldre liturgin, bör kyrkoherden tillmötesgå gruppens förfrågan om att få tillgång till mässor enligt 1962 års Romerska missale. Även stiftets biskop ska verka för att önskemål om mässor enligt den extraordinarie formen tillgodoses. Bestämmelserna i Summorum Pontificum utgör universell kyrklig lag. Hur bestämmelserna ska tillämpas har förklarats närmare i instruktionen Universae Ecclesiae som publicerades av den påvliga kommissionen Ecclesia Dei år 2011.

I dokumenten från Rom förklaras att den romerska liturgin enligt den extraordinarie formen utgör en värdefull skatt som det är viktigt för Kyrkan att bevara. Genom Summorum Pontificum vill Benedikt XVI skänka denna skatt som en gåva till alla troende. Vidare är syftet med Summorum Pontificum att säkerställa att de som så önskar får tillgång till mässor enligt den extraordinarie formen samt att främja Kyrkans enhet.

När det gäller Stockholms katolska stift har präster från Kristus Konungens institut sedan flera år tillbaka besökt stiftet för att fira mässor enligt det äldre bruket. För att bättre kunna tillgodose de önskemål som finns i stiftet om sådana mässor har biskop Anders Arborelius under hösten 2011 beslutat att inbjuda en präst från Kristus Konungens institut, kanik Marcus Künkel, att bosätta sig i Stockholm. Fader Künkel kommer att verka som själasörjare i framför allt Stockholm och Lund för dem som känner sig förbundna med den äldre liturgiska traditionen. (Fader Künkel kommer också att tjänstgöra som sjukhuspräst.) Numera finns det även flera stifts- och ordenspräster på olika orter i stiftet som regelbundet firar den traditionella mässan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen