Høylovet Jesus Kristus i tid og evighet!

Programmet for den tradisjonelle latinske messen søndag kveld, og til inngangen – før «Asperges me» – synger vi hymnen skrevet av hl Alfonso Maria de Liguori (og senere oversatt til norsk):

Høylovet Jesus Kristus i tid og evighet! Fra himlens høyder kom han av evig kjærlighet. I treogtretti år i ringhets drakt han går. Høylovet Jesus Kristus i tid og evighet.

Høylovet Jesus Kristus i tid og evighet! Han Adams slekt forløste fra synds elendighet, og evig angst og nød ved korsets bitre død. Høylovet Jesus Kristus i tid og evighet.

Høylovet Jesus Kristus i tid og evighet! Han nådens tid oss skjenker å vinne salighet. For hver som øver bot, han er så mild og god. Høylovet Jesus Kristus i tid og evighet.

Høylovet Jesus Kristus i tid og evighet! Han er i Sakramentet til kvegelse beredt. Hver syk og fattig sjel blir legedom til del. Høylovet Jesus Kristus i tid og evighet.

Og evangeliet på denne tredje søndagen etter åpenbaringen (i den tradisjonelle kalenderen) er:

Matt. 8, 1-13
På den tid, da Jesus gikk ned fra fjellet, fulgte folket ham i store flokker. Og se, en spedalsk mann kom og falt ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du rense meg.» Og Jesus rakte hånden ut, rørte ved ham og sa: «Jeg vil, – bli ren.» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. Og Jesus sa til ham: «Se til at du ikke sier det til noen; men gå bort og vis deg for presten og bær fram den offergaven som Moses har foreskrevet, så den kan vitne for dem.» Og da han var gått inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham og ba ham og sa: «Herre, gutten min ligger lam hjemme og lider meget.» Jesus sa til ham: «Jeg skal komme og gjøre ham frisk.» Og høvedsmannen svarte og sa: «Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare ett ord, så blir gutten min frisk. For jeg er også et menneske som har øvrighet over meg og stridsmenn under meg, og sier jeg til den ene: Gå så går han, og til den andre: Kom, så kommer han, og til min tjener: Gjør dette, så gjør han det.» Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: «Sannelig sier jeg dere: så stor en tro har jeg ikke funnet i Israel. Men jeg sier dere at mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket; der skal det være gråt og tenners gnissel.» Og Jesus sa til høvedsmannen: «Gå, og det skal gå som du har trodd.» Og gutten ble frisk i den samme timen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen