Bønn for pave, biskopen og prestene

Jeg har nå lagt ut enda noen siden fra Den katolske bønneboken fra 1944, SE HER – og hele boken (så langt i alle fall hele innholdsfortegnelsen ligger HER)

Det handler her om å be for pave, for biskopen og for prestene, og slik er bønnene for prestene og deres helliggjørelse:

Bønn for prestene.
Jesus, vår yppersteprest. Du bar fram offeret for vår frelse på Golgata, offeret av ditt hellige legeme og dyre blod. Gi rikelig nåde til våre prester, framfor alt nåde til verdig å bære fram messeofferet for de levende og de døde. Send dem ditt lys og din nåde når de forkynner ditt hellige evangelium, miskunn til å ta mot oss i botens sakrament og gi oss ditt hellige legeme og blod i den hellige kommunion. Gi dem også all den nåde de trenger til for å lære barna og ungdommen, trøste og styrke de syke og døende og hjelpe de sorgfulle og fattige. Gi dem til sist evighetens lønn for -trofast arbeid din vingård. Amen.

Bønnedag for prestenes helliggjøring. (Den første torsdag i hver måned blir en av disse bønner bedt etter messen.)

… Gi din Kirke prester som er gjennomtrengt av din prestelige nåde og sann prestelig hellighet. La deres hjerte være fylt av apostolisk iver og hellig kjærlighet til deg og sjelene. Helliggjør dem i deg, så de kan føre også oss til hellighet og evig frelse. La dem framfor alt i ord og gjerning være forbildet for oss i kjærlighet til og troskap mot Kirken, paven og biskopene.

Elskede Jesus, sign prestenes arbeid, offer og bønner, deres forkynning og sjelesorg i skriftestolen og ved sykesengen, i skolen og foreningene. Vern og verg dem mot alle farer som kan føre dem bort fra deres hellige kall.

Guddommelige Frelser, kall mange til preste- og ordensstanden. Vokt og helliggjør alle som vil tjene i helligdommen. Gi dem bønnens gave og offerånd, så de kan bli gode arbeidere i din vingård.

Gi også meg en sann troens ånd og ydmyk lydighet, så jeg alltid ser Guds stedfortreder i min prest og sjelesørger og villig følger hans lære.

Og du, saligste jomfru Maria, mor til vår yppersteprest, vær også en kjærlig mor for prestene. Ta dem i din varetekt og før både dem og oss til den evige herlighet. Amen.

Herre, gi alle avdøde prester den evige hvile. Og la det evige lys skinne for dem. Amen.


La oss be: Gud, til din ære og frelse for menneskenes ætt har du gjort din enbårne Sønn til den evige yppersteprest. Gi at de som han har kåret til tjenere for og utdelere av sine mysterier, kan finnes tro i utføringen av sitt kall. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus. Amen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen