Pasjonstid: evangelium pasjonssøndag

I den tradisjonelle kalenderen er hele pasjonstida (fra søndag før palmesøndag) fokusert på motstanden mot Jesus og hans lidelse. Dette leste vi til messen og matutin på pasjonssøndagen:

Johannes 8:46-59
På den tid sa Jesus til jødene: 46 Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.» 48 Da svarte jødene: «Har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og en besatt?» 49 «Jeg er ikke besatt,» sa Jesus, «men jeg ærer min Far, og dere viser meg forakt. 50 Jeg søker ikke min egen ære. Men det er en som gjør det, og han dømmer. 51 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet kjenne døden.» 52 Jødene svarte: «Du er besatt. Abraham er død, og likedan profetene, og du sier: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri kjenne døden. 53 Du er vel ikke større enn vår far Abraham? Både han og profetene er døde. Hvem gir du deg ut for å være?» 54 Jesus svarte: «Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingen ting verd. Men det er min Far som ærer meg, han som dere kaller deres Gud. 55 Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente ham, var jeg en løgner, slik som dere. Men jeg kjenner ham og tar vare på hans ord. 56 Deres far Abraham jublet over å skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet seg.» 57 «Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham?» sa jødene. 58 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.» 59 Da tok de opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg for dem og forlot templet.

Homily by Pope St Gregory (the Great) 18th on the Gospels.
Dearly beloved brethren, consider the gentleness of God. He came to take away sins, and He saith Which of you convinceth Me of sin? He Who, through the might of His Godhead, was able to justify sinners, was contented to show by argument that He was not Himself a sinner. But exceeding dread is that which followeth. He that is of God heareth God’s words; ye, therefore, hear them not, because ye are not of God. If, then, whosoever is of God heareth God’s words, and whosoever is not of Him cannot hear His words, let each one ask himself if he, in the ear of his heart, heareth God’s words, and understandeth Whose words they are? The Truth commandeth us to long for a Fatherland in heaven, to bridle the lusts of the flesh, to turn away from the glory of the world, to seek no man’s goods, and to give away our own.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen