Hvordan enklest forstå den tradisjonelle messen

I dag tidlig møtte det opp noen katolikker i den tradisjonelle messen her i St Hallvard kirke, som ikke kjente denne messen så godt. Vi snakket litt sammen etter messen om hvordan man lettest kan forstå/lære denne messen når man allerede kan den nye messen på norsk.

Jeg vil foreslå at man ikke prøver å følge hele messen fra en messebok på latin-norsk/engelsk – det blir litt for komplisert første gang. Tenk heller at de to messene er ganske like, så kjenner man seg ganske lett igjen. Syndsbekjennelsen er ganske lik den man kjenner, selv om den er flyttet litt, kollektbønn samt Kyrie, Gloria (og senere) Credo, Sanctus og Agnus Dei er det samme – og her er man jo vant med at dette ofte synges på latin. Preken bør være forståelig, og deretter er offertoriet ganske likt – her gjør jo presten i alle tilfeller sine egne ting mest i stillhet. Canon-bønnen er stille (og det er en stor forskjell), men det er jo 1. eukaristiske bønn, som man bør kjenne godt til. Kommunion og avslutningen av messen bør ikke skape særlige problemer.

Men en ting er nokså viktig for de fleste, at man forstår hva som sies i messens proprium. Og her trenger man hjelp (om ikke presten leser tekstene direkte på morsmålet, noe som er tillat, men gjøres sjelden), og hjelp får man gjennom sin egen tospråklige messebok, eller de arkene jeg forbereder til hver søndagsmesse. I dagens messe (14. søndag etter pinse) er messens proprium slik (på norsk) – en innholdsmessig enhet som er ganske viktig:

Inngangsvers
Gud, vårt vern, se til oss, og akt på din Salvedes åsyn, for bedre er én dag i dine forgårder enn tusener andre. Hvor elskelige dine boliger er, hærskarenes Herre. Min sjel stunder og tæres av lengsel etter Herrens hus. Ære være ….

Kollektbønn
Herre, vi ber deg: Vern din Kirke med vedholdende nåde, og siden den menneskelige forgjengelighet uten deg føres til fall, la den ved din hjelp alltid holdes borte fra det som kan skade, og ledes til frelsen. Ved vår Herre …

Epistel
Gal. 5, 16-24
Brødre, ferdes i ånden, så skal dere ikke oppfylle kjødets lys for kjødet har lyster i strid med ånden, og ånden i strid med kjødet; for disse to står mot hverandre, så dere ikke kan gjøre hva dere vil. Men lar dere ånden drive dere, så er dere ikke under loven. For kjødets gjerninger er åpenbare; for det er utukt, urenskap, ukyskhet, vellyst, avgudsdyrkelse, trelldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, trette, ufred, splid, misunnelse, mord, drukkenskap, fråtseri og slike ting, og om alt det sier jeg dere på forhånd, som jeg har sagt dere før og, at de som gjør slikt, ikke skal få del i Guds rike. Men frukt av Ånden er kjærlighet, glede, fred, tålmod, mildhet, godhet, langmodighet, saktmodighet, troskap, beskjedenhet, avhold, kyskhet. Mot slikt er loven ikke. Men de som hører Kristus til, har korsfestet sitt kjød med de lyster og begjær som hører det til.

Graduale (Salme 117, 8-9)
Godt er det å sette sin lit til Herren framfor å lite på mennesker. Godt er det å håpe på Herren framfor å sette sin lit til fyrster.

Allelujavers
Alleluja, alleluja. Kom, la oss lovsynge Herren, la oss synge med jubel for Gud, vår frelse. Alleluja.

Evangelium
Matt. 6, 24-33
På den tid sa Jesus til sine disipler: «Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde den ene i ære og misakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Derfor sier jeg dere: sørg ikke for livet, hva dere skal ete, eller for legemet, hva dere skal kle det med. Er ikke livet mer enn maten og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen; de sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og deres himmelske Fader gir dem mat. Er ikke dere mye mer enn de? Men hvem av dere kan legge en alen til sin høyde om han bryr seg aldri så mye? Og hvorfor sørger dere for klærne? Se på liljene på marken, hvorledes de vokser; de arbeider ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere at ikke engang Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. Men kler Gud således markens gress, som er i dag, og i morgen kastes i ovnen, skulle han da ikke mye heller sørge for dere, dere lite troende? Ha da ikke unødig omsorg og si da ikke: hva skal vi ete? eller: hva skal vi drikke? eller: hva skal vi kle oss med? For alt dette bryr hedningene seg med. For deres Fader vet at dere trenger alle disse ting. Søk derfor først Guds rike og hans rettferd, og så skal dere få alt dette attpå.»

Offertorievers
Herrens engel leirer seg i rundt om dem som frykter ham og skal fri dem ut; smak og se hvor Herren er mild.

Stille bønn (over offergavene)
Herre, vi ber deg: Unn oss at dette frelsesoffer både må bli en rensing fra våre synder og en soning overfor din makt. Ved vår Herre …

Kommunionsvers
Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre attpå, sier Herren.

Bønn etter kommunion
Herre, la dine sakramenter alltid rense og verne oss og ved sin virkning føre oss til den evige frelse. Ved vår Herre …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen