450 år siden Tridentinerkonsilet ble avsluttet – det gjelder fortsatt

Selvfølgelig gjelder alle ting som ble vedtatt ved konsilet i TRENTO fortsatt – selv om media ser ut til å tro at Pave Frans skal forandre Kirken radikalt og lempe på dens mange strenge krav, etc. 4. desember er det 450 år siden konsilet i Trent ble avskuttet, og i den forbindelse har pave Frans skrevet en tekst (på latin) som jeg her gjengir utdrag fra – der han også slutter seg til den kontinuitetsforståelsen (av alle konsiler, også Vaticanum II) som pave Benedikt argumenterte så tydelig for:

… Sancta Ecclesia huius temporis amplissimam Tridentinam doctrinam etiamnum redintegrat et meditatur. Etenim «interpretatio renovationis» quam Praedecessor Noster Benedictus XVI anno MMV coram Curia Romana explicavit haud minus ad Tridentinum quam ad Vaticanum Concilium refert. Enimvero hic modus interpretandi nitidiore sub luce ponit unam praeclaram Ecclesiae proprietatem quam Ipse Dominus illi impertitur: «Ea videlicet est unum `subiectum’ quod, saeculis decurrentibus, crescit ac augetur attamen semper idem manet. Ea itaque est unum subiectum peregrinantis Populi Dei» (Sermo ad Curiam Romanam Natali in tempore Domini). …

Father Z. skriver om dette og oversetter brevets to første avsnitt til engelsk:

Since the 450th anniversary of the day on which the Council of Trent drew to its favorable end, it is fitting that the Church recall with readier and more attentive eagerness the most rich doctrine which came out of that Council held in the Tyrol. It is certainly not without good reason that the Church has for a long time given such great care to that Council’s decrees and canons which are to be recalled and heeded, seeing that, since extremely grave matters and questions sprang up in that period, the Council Fathers employed all their diligence so that the Catholic faith should come into clearer view and be better understood. Without a doubt as the Holy Spirit inspired and prompted them, it was the Fathers’ greatest concern not only that the sacred deposit of Christian doctrine be defended, but also that mankind be more brightly illuminated, in order that the saving work of the Lord could be diffused throughout the entire globe and the Gospel be spread through the whole world.

Harking closely to the same Spirit, Holy Church in this age renews and meditates on the most abundant doctrine of the Council of Trent. In fact, the “hermeneutic of renewal” which Our Predecessor Benedict XVI explained in 2005 before the Roman Curia, refers in no way less to the Council of Trent than to the Vatican Council. To be sure, this mode of interpretation places under a brighter light a beautiful characteristic of the Church which is taught by the Lord Himself: “She is a ‘subject’ which increases in time and develops, yet always remaining the same, the one subject of the journeying People of God” (Address of His Holiness Benedict XVI to the Roman Curia offering them his Christmas greetings – 22 December 2005). …

2 hendelser på “450 år siden Tridentinerkonsilet ble avsluttet – det gjelder fortsatt”

  1. Katekismen fra Trent var den eneste som var godkjent for hele verden (så langt jeg vet), og det var en oppdatering av denne biskopene ba om å få ved bispesynoden i Roma i 1985, og så fikk vi altså den nåværende Katolske kirkes katekisme. Men jeg vet ikke noe som skulle tilsi at katekismen fra Trent ikke gjelder lenger.

    (I tillegg er det/ har det vært en hel del katekismer som var godkjent for ulike land og bispedømmer. De gjelder jo offisielt bare for disse områdene – men kan være til stor hjelp for andre også.) /

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen