Ubehagelig å være vitne til (den uryddige) prosessen

Dette er essensen i en artikkel St Sunniva av Selja lenker til – som er skrevet av Fr Robert Barron. Han siterer kardinal Newman som skriver at det er fint å være ombord i kirkeskipet, men ikke så hyggelig å være i maskinrommet. Etter de første dagene med en hel del forvirring under årets bispesynode, skriver han:

… The interim report on the Synod represents a very early stage of the sausage-making process and, unsurprisingly, it isn’t pretty. Two more weeks of discussion will follow; then a full year during which the findings of the Synod will be further refined, argued about, and clarified; then the Ordinary Synod on the Family will take place (the one going on now is the Extraordinary Synod), and many more arguments and counter-arguments will be made; finally, some months, perhaps even a year or so, after that, the Pope will write a post-Synodal exhortation summing up the entire process and offering a definitive take on the matter. At that point, I would suggest, something resembling edible sausage will be available for our consumption; until then, we should all be patient and refrain from bloviating. …

2 hendelser på “Ubehagelig å være vitne til (den uryddige) prosessen”

  1. For en noe annerledes oppfatning av synoden, les Klassekampen i dag , artikkel av pater Haavar Simon Nilsen .Famlande sanning».

  2. P. Haavar skriver om avslutingsdokumentet, mens jeg skriver mer om prosessen – bl.a. derfor er våre to artikler ganske ulike. P Haavars artikkel kan leses her på hans egen blogg: http://haavarsimon.wordpress.com/2014/10/23/famlande-sanning/

    Men jeg må også si at jeg ikke kjenner meg særlig igjen i det han skriver, f.eks. dette:

    «Familiesynoden som pave Frans kallar på spring ikkje ut av iver etter å irettesette eller å fordømme, men av naud som veks fram av dei mange teikna på menneskeleg og relasjonell frustrasjon og ulykke. I ei hurtig endrande verd vert kyrkja utfordra til å lese terrenget slik det endrar seg, -og ikkje definere røyndomen ut frå eit utdatert kartverk. Paven kallar på realisme. Skal kyrkja forkynne evangeliet må ho ha ei god og fintfølande kjensle med den verda ho vil ha i tale. I så måte har pave Frans tatt eit tydeleg initiativ. ….»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.