Vårt Lands bastante synspunkter

De siste dagne har Vårt Lands journalister blitt oppfattet som svært så kritiske til Den katolske kirke – etter at de litt tidligere hadde offentliggjort informasjon som viser at de nordiske folkekirkene har hatt en registreringspraksis som ligner vår. I dag har de bl.a. en artikkel med følgende overskrift:

Må melde seg inn selv
Kulturdepartementet gir klar melding: Medlemmer i trossamfunn må melde seg inn selv.

Her vises det til synspunkter Fylkesmann og departement kom med for 1- 4 måneder siden, men som vel er blitt moderert en del i det siste. (NYTT: I en kommentar under ser vi at departementet nylig har bekreftet at medlemmer også i de norske folkekirkene må melde seg aktivt inn.) I slutten av artikkelen skriver også Vårt Land mer nyansert:

«Jeg registrerer at Oslo katolske bispedømme­ selv bruker ordene «diskutabelt» og «lite betryggende» om sin egen praksis. Men vi vil foreta en ny, juridisk vurdering av lovverket basert på de innvendinger som er kommet fram,» sier statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvåg.

Borgundvåg vil likevel ikke gå inn på enkeltsakene i de nordiske kirkene og Den katolske kirke. «Vi er kjent med at Fylkesmannen skal ha møter med de tre nordiske folkekirkene. Vi er ankeinstans for sakene som er til behandling hos Fylkesmannen. Det vil derfor være uryddig om jeg uttaler meg konkret om praksisen til disse trossamfunnene,» sier han.

Han gir likevel de nordiske kirkene rett i en ting: «Det er riktig at de nordiske­ kirkene i 2006, da loven ble endret, fikk en aksept for at de slapp å kontakte medlemmene de allerede hadde, men det ble ikke gitt signaler den gang om hvordan medlemsregistrene skulle oppdateres.»

Kulturdepartementet vil også vurdere om lovverket må endres. «Det er tydelig at vi må vurdere et enklere lovverk. Det har de aktuelle sakene vist,» sier han.

Oslo katolske ­bispedømme står fast på at de ikke gjorde noe ulovlig da de søkte støtte for katolikker som ikke hadde meldt seg inn selv. «Vi viser til vår rapport. Vårt syn på lovverket er begrunnet og rettslig forankret. Vi antar at KUD på tilsvarende måte vil begrunne sitt syn gjennom en forankring i de relevante rettskilder. Inntil dette skjer, har vi ikke mer å tilføye,» skriver fungerende ­administrasjonsleder i Oslo ­katolske bispedømme, Lisa Wade, i en tekstmelding.

2 hendelser på “Vårt Lands bastante synspunkter”

  1. Hei. Redegjørelsen fra Kulturdepartementet fikk vi i slutten av forrige uke, altså etter sakene om de nordiske folkekirkene. Redegjøreslen svarer på spørsmålet om det er noen forskjell på registrerte og uregistrerte trossamfunn når det gjelder innmelding (siden Den katolske kirke og de nordiske folkekirkene havner i forskjellige kategorier her):

    «Kravet om personlig innmelding gjelder både for medlemmer i registrerte og uregistrerte trossamfunn»

    mvh
    Erlend Friestad, journalist i Vårt Land (erlend.friestad@vl.no)

  2. Takk for den opplysningen. Den viser nok holdningen i departementet, som mange til nå (bl.a. de tre nordiske folkekirkene VL har skrevet om) ikke har visst noe om. Den katolske kirke har argumentert (i dokumentet som ble offentliggjort mandag) at dette ikke er en korrekt eller nødvendig tolkning av lovverket. Og departementets talsamann sier også i artikkelen over: «Det er tydelig at vi må vurdere et enklere lovverk. Det har de aktuelle sakene vist.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen