Eukaristien og Kristi soningsoffer

Levering_Sacrifice_Community_l Jeg har akkurat lest ferdig kapittel 2 i Matthew Leverings bok Sacrifice and Community (som jeg skrev om her), et kapittel han kaller The Eucharist and Expiatory Sacrifice. Her sier han først at reformert jødedom og noen moderne kristne teologer egentlig ikke ønsker å snakke om soning for synd i det hele tatt. Levering, derimot, siterer Aquinas og Paulus svært grundig og viser at og hvordan menneskenes synder måtte sones for Gud, og hvordan Kristi offer på korset gjorde akkurat dette. Deretter knytter han dette sonofferet til eukaristien, og viser hvordan dette offeret gjentas i messens hellige offer «not as a distinct oblation, but a commemoration of that sacrifice which Chist offered». Og så avslutter han kapittelet slik:

… avoiding an idealist account of the Eucharist does require recognizing as the fulfillment of the «practice of Israel,» the expiatory character of Christ’s sacrifice within the created order constituted by relationships of justice. The Eucharist as a sacramental-sacrificial participation in Christ’s expiatory sacrifice, configures and nourishes Christ’s mystical body … (p 94)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen