Kristi frelsende lidelse og seierrike oppstandelse, som knuser den gamle fiendes hovmot

Slik lyder bønner og antifoner i dagens messe, mandag i den stille uke (les alle tekstene her):

Inngangsvers
Herre, gå i rette med dem som går i rette med meg; strid mot dem som strider mot meg. Grip skjold og verge og kom meg til hjelp; si til min sjel: Jeg er din frelser.

Kollektbønn
Allmektige Gud, vi ber deg, at vi som er svake, må få ny kraft ved din enbårne Sønns lidelse, han som lever og råder…

Bønn over offergavene
Herre, ta nådig imot disse hellige mysterier, som du har gitt os for å ta bort den dom som hviler over oss. Vi ber deg, la dem bringe oss evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Pasjonsprefasjon II
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre.
Nå nærmer dagen seg for hans frelsende lidelse og seierrike oppstandelse,
den som knuser den gamle fiendes hovmot, og minner oss om vår gjenløsnings mysterium
.
Ved ham priser englenes hærskare din majestet og gleder seg evig for ditt åsyn.
Vi ber deg, forén våre røster med dem, idet vi jublende istemmer:

Kommunionsvers
Skjul ikke ditt åsyn for meg på nødens dag. Bøy ditt øre til meg, skynd deg og svar meg når jeg roper.

Bønn etter kommunion
Herre, vi ber deg, se til ditt folk. Våk i din miskunn over de hjerter som dette sakrament hår helliget, og gi oss å verne om de midler du nådig har gitt oss til evig frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen