Tradisjonell latinsk messe i Oslo søndag 26. juni

Denne søndagen feires 6. søndag etter pinse, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Epistelen denne søndagen er fra Romerbrevet 6,3-11, og handler om at vi som troende skal leve et nytt liv. bl.a.:

Brødre, vet dere ikke at alle vi som er døpt til Jesus Kristus, vi er døpt til hans død? For vi er gravlagt med ham ved dåpen til døden, så vi skal vandre i et nytt levnet liksom Kristus er stått opp fra de døde ved Faderens herlighet. For når vi er blitt inderlig forenet med ham i likheten med hans død, så skal vi også være det i likheten med hans oppstandelse, fordi vi vet at vårt gamle menneske er blitt korsfestet med ham, så syndelegemet kan bli tilintetgjort, og vi ikke lenger skal tjene synden. ….

Dagens evangelium er Markus’ beretning om de fire tusen som blir mettet:

… Et accípiens septem panes, grátias agens fregit, et dabat discipulis suis ut appónerent, et apposuérunt turbæ. Et habébant piscículos páucos: et ipsos benedíxit, et jussit appóni. Et manducavérunt, et saturáti sunt, et sustulérunt quod superáverat de fragméntis, septem sportas. Erant autem qui manducavérunt, quasi quátuor míllia: et dimísit eos. – Og Jesus tok de syv brødene, takket og brøt dem og ga dem til sine disipler, så de kunne dele dem ut, og de delte ut til folket. Og de hadde noen få småfisker. Og han velsignet dem også og bød at de skulle deles ut. Og de åt og ble mette, og de tok opp det som ble til overs av stykkene, syv kurver! Og de som hadde ett, var omkring fire tusen; og han lot dem fare.

Les alle dagens tekster og bønner her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen