Vil de nordiske folkekirkene få medlhold i sin sak mot Kulturdepartementet?

Vårt Land melder at:

Sivilombudsmannen kom i slutten av september med en uttalelse angående forvirringen rundt medlemskap og statsstøtte til de nordiske (svenske, finske og islandske) folkekirkene i Norge.

Etter medlemsregistersaken i Oslo katolske bispedømme i 2015, kom det nemlig frem at heller ikke de nordiske kirkene hadde spurt sine norske medlemmer om samtykke til medlemskap.

Denne informasjonen førte til at Kulturdepartementet i 2016 vedtok at de nordiske kirkene må spørre sine medlemmer om de fortsatt vil være medlem av kirkesamfunnene når de flytter til Norge. Kirkene sendte da ut forespørsler til sine medlemmer om hvorvidt medlemmene ville fortsette å være registrert i kirken. Noen svarte nei, andre svarte ja, og mange svarte ikke.

Dette førte til betydelig mindre statsstøtte til folkekirkene i 2017 og 2018. … (ned fra 22 000 til 13 000 medlemmer for svenskene).

… De nordiske folkekirkene klaget departementets vedtak fra 2016 inn for Sivilombudsmannen, og fikk tidligere i høst medhold i at dåp i Sverige, Finland og Island skal regnes som tilstrekkelig grunnlag for medlemskap også når medlemmene flytter til Norge.

Men Sivilombudsmannen sier imidlertid også at kirkene fra og med 2019 må kontakte nyinnflyttede medlemmer for å spørre om de vil fortsette å være medlemmer, og om de er medlemmer i andre kirkesamfunn fra før av.

I praksis vil Sivilombudsmannens vedtak si at det anbefales at de nordiske folkekirkene får tilbakebetalt de midlene de ikke fikk i 2017 og 2018. …

… Kulturdepartementet har fått frist til 24. november om de vil revurdere vedtaket slik Sivilombudsmannen anbefaler.

Jeg tar det nesten for gitt at departementet vil rette seg etter dette, sier advokat Rognlien.

Denne optimismen må jeg innrømme at jeg ikke deler, for departementet har vist seg å være helt umulige i denne medlemsregistreringssaken så langt. Men får de nordiske folkekirkene medhold, vil det selvsagt også få betydning for katolikkene, og for oss er det snakk om ca 75 millioner kroner vi er fratatt i støtte for personer som har bekreftet at de er katolikker og har bodd i Norge i mange år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen