okt 072011
 

Jeg er nå blitt spurt av Sara Strazynski (nå Brødsjø) om å legge hennes masteroppgave fra Norges Musikkhøgskole fra mai/juni 2011 ut på nett – og det gjør jeg mer enn gjerne. OPPGAVEN KAN I SIN HELHET LESES HER – en pdf-fil på (bare) 3,4 MB.

I forordet skriver Sara bl.a.:

Den foreliggende masteroppgaven handler om liturgisk vokalmusikk i Den katolske kirke i Norge i årene 1843-2011. En viktig motivasjon for valget av dette temaet er at jeg siden 2003 har vært ansatt i St. Hallvard katolske menighet som organist og kantor, og har altså en yrkesmessig begrunnet interesse og nytte av dette masterarbeidet. Det finnes ingen tidligere publikasjoner om katolsk kirkemusikk i Norge som omhandler perioden mellom 1843 og 2010, altså Den katolske kirkes reetablering etter reformasjonen. Til gjengjeld har denne perioden vist seg å være mer oversiktlig og bedre dokumentert enn først antatt. Her har tilgangen til de interne, historiske kildene spilt en avgjørende rolle, i likhet med de mange og uvurderlige muntlige beretninger fra noen eldre katolikker jeg har vært så heldig å få kontakt med. …

Innholdsfortegnelsen ser slik ut:

Innledning

KAPITTEL 1 – Den katolske kirkes læreembete
1.1 Konsiler mellom 1500 og 2000
1.2 Offisielle dokumenter om kirkemusikk mellom 1500 og 1900

KAPITTEL 2 – Den katolske kirkes messeliturgi
2.1 Den katolske messeteologi
2.2 Den gamle messen
1) Lavmesse
2) Høymesse
2.3 Den nye messen
2.4 Liturgiske avvik

KAPITTEL 3 – Den liturgiske musikken i messens rubrikker
3.1 Messen av 1962 – rubrikker for høymessen
3.2 Messen av 1962 – musikk under lavmessen
3.3 Messen av 1970

KAPITTEL 4 – Katolske salmebøker i Norge mellom 1843 og 2011
4.1 Katholsk Salmebog, 1893
4.2 Katolsk Salmebok for det Apostoliske Vikariat i Norge, 1915
4.3 Katolsk salmebok for det Apostoliske Vikariat i Norge, 1922
4.4 Cantemus Domino. Katolsk Salmebok, 1934
4.5 Cantemus Domino. Katolsk salmebok, 1951
4.6 Katolsk Salmebok, Oslo 1964
4.7 Lov Herren, Trondheim 1974
4.8 Lov Herren. Katolsk Salmebok, Oslo 2000
4.9 Jubilate, Oslo 1993 – salmebok for ungdom
4.10 Adoremus, Oslo 2008 – salmebok for barn og ungdom

KAPITTEL 5 – Vurdering av den liturgiske vokalmusikkens utvikling i Norge
5.1 Historisk perspektiv på vokalmusikkens utvikling
5.2 Den liturgiske bevegelse og Det 2. Vatikankonsils reformer

Konklusjon

Litteraturoversikt

Vedlegg

Som sagt; LES GJERNE HELE OPPGAVEN.

  2 Responses to “LITURGISK VOKALMUSIKK I DEN KATOLSKE KIRKE I NORGE 1843-2011”

 1. En hjertelig Takk til Sara Brødsjø, for hennes meget grundige gjennomgang vedrørende dette særegne verk, som denne fantastiske Masteroppgave er, som en slags «Kirkens musikalske epos i norsk-katolsk historisk drakt» – og forøvrig, med meget gode kildeanvisninger, faglige henvisninger, samt forfatterens egne gjennomgående konklusjoner.

  Dette var usedvanlig interessant og lærerikt, ja, bent frem gledelig lesning – som gjorde godt. Og – fra et pedagogisk synspunkt sett; eksellent formidlet. En leseopplevelse av det helt store, er min umiddelbare reaksjon, når man nu har fått lest gjennom dette særs interessant historiske- og nåtidige “dokument” om Den katolske Kirkens utvikling i Norge på dette felt – fra året 1843 og fram til dagens tankevekkende fasit over utviklingslinjen og dens sammensatte kompleksitet.

  Stikkord som; oppklarende og forklarende, analytisk og kunnskapsmettet – er dekkende for Sara sitt ruvende arbeid av en Masteroppgave, og – må jeg få tilføye; meget inngående- og gjennomgående grundig, er dette studium som avhandling, hva angår dette unike materialet, som ved sin karakter og tematikk ikke kan ha vært det letteste materiale å forske på eller bearbeide kontekstuelt. Jeg kan heller ikke unngå, at legge merke til de meget habile- og kyndige hjelpere, som Sara har hatt til hånde for sitt betimelige prosjekt.

  Resultatet er således formidabelt i sin analyserende- og aktualiserende fremføring, berikende ved sin levendegjorte fremstilling og enormt lærerikt for alle de av oss, som ytterligere vil forstå både årsak og virkning, og kanskje ikke minst; «hvem, hvordan, hva og hvorfor» innen denne kirkehistoriske kontekst og dens sammenheng – etter Moderkirkens tilbakevenden til Norge. All ære til de ildsjeler fra de hengangene år, som har medvirket så sterkt til den norsk-katolske identitet, som Sara så fint fremhever i sin avhandling. –

  Nu har jeg også fått ha den store ære, at ved selvsyn få oppleve Sara, både som et sterkt troende medmenneske og hennes ditto stemmeprakt i liturgiske sammenheng, så jeg må nok bare få konstatere som en absolutt attest fra min side her: Hun er et unikum av et menneske, og som dertil på alle måter tjener sin Kirke forbilledlig; med visdom, hengivenhet og kløkt.

  Så Takk igjen, Sara, i respekt. Jeg er rett og slett imponert, over hva du har avstedkommet med denne krevende gjennomgangen vedrørende Masteroppgaven “Liturgisk vokalmusikk i Den katolske Kirke i Norge i årene 1843-2011”. Dette står seg så absolutt – ja, fundamentalt faktisk!

  Takk også til Pastor Moi, som la ut denne posten.

  Tor

 2. Tusen takk for de mange komplimentene, Tor – hyggelig at oppgaven min er av interesse og har falt i smak hos deg.
  Takk til p. Moi for å ha gjort oppgaven tilgjengelig på nett gjennom bloggen!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)