apr 212017
 

På Facebook, i Vårt Land og på Verdidebatt (se her) er det blitt skrevet en del om at Oslo katolske bispedømme (OKB) har ansatt ny redaksjonssjef i kommunikasjonsavdelingen (se info her).

Det virker ikke klart for meg at denne personer nå er det man kan kalle en homoaktivist, selv om han var involvert i Skeive dager, Gaysir og Pride for en del år tilbake. Jeg syns vi skal la denne personen vise at han i dag ikke er en slik aktivist – noe som selvsagt ikke er forenlig med å være informasjonsarbeider i OKB.

Samtidig syns jeg det er unaturlig og uheldig at OKB nå i noen få år har lyst ut stillinger uten å nevnte tydelig at det er ønskelig at den som ansettes er medlem i Den katolske kirke. Men å sette dette som et absolutt krav, vil vel knapt kunne være mulig for alle stillinger.

  2 Responses to “Ansettelser i Oslo katolske bispedømme”

  1. Dettte virker som en underlig ansettelse. Hvordan kan man løsrive “informasjonsarbeidet” fra kIrkens forkynnede apostolat?

  2. Jeg snakket med noen i OKB som har hatt med dette å gjøre, og det virker som de er enige i at denne og enkelte andre stillinger burde ha vært utlyst med at det “er ønskelig” at søkerne er katolikker. Å sette det som er krav på utlysningen mener de likevel ikke er ønskelig/mulig, for da vil de gå glipp av minst 75% av søknadene (sier de).

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)