Usaklig angrep på kristendommen

Christer Gulbrandsen skriver en blog der han med jevne mellomrom ser ut til å ta opp religiøse spørsmål, og der han vurderer både kristendommen og andre religioner med den største skepsis (og forakt). Han skrev i dag en artikkel som han kalte «Religionenes perverse plass i samfunnet».

Han skriver her litt om at religioner ofte har dekket menneskenes behov, men at de noen ganger har blitt misbrukt – synspunkter også jeg er enig i. Men så blir han etter hvert helt usaklig, og skriver bl.a.: «Religionene kaster opp «falske og gagnløse guder», som erstatning for det menneskelige. For hva er den guddommelige kraft, annet enn en personifisering av summen av menneskers, dyrs og naturens handlinger eller hendelser?»

Problemet hans er at han ingen steder føler behov for å forklare hvorfor de verdslige livssynene er sanne. Han tar dette for gitt, på sammen måte som han tar for gitt at religioner er overtro. Slik blir hans innlegg rett og slett for dumt, man bør kunne kreve litt seriøsitet, også på en blogg. Før han avslutter innlegget med noen konkrete punkter – som jeg skal kommentre – avslutter hans slik. «Den eneste måten å bekjempe overtroen på, er gjennom opplysning og ved å sørge for at andre mekanismer kan fylle de samme menneskelige behovene. Dessuten kan vi iverksette noen tiltak for å skyve noen ekstra priviligerte religioner ned fra sin pidestall.»

Så kommer hans punkter (som jeg grupperer litt annerledes enn han), med mine kommentarer:

1. Avskaff statskirke og grunnlovsvernet av kristendommen. Erstatt tekstene om kristendom og tro med tekster om menneskerettigheter og verdier.
3. Behandle alle trossamfunn på lik linje med politiske partier og frivillige organisasjoner i forhold til økonomisk støtte og krav om medlemskontingent.

Statskirken er selvsagt en anakronisme som bør avskaffes så snart som mulig, men det er jo ikke Den norske kirke som har motsatt seg en slik nyorganisering, det er politikerne, nå spesielt AP og SP. De andre kirkene i Norge får nå nesten ingen form for støtte, bortsett fra at den delen av skattepengene som går til Statskirken blir returnert til dem (også til andre religioner og Human-Etisk Forbund).

2. Avskaff skolens kristne formålsparagraf.

Fortsatt er ca 90% av menneskene i Norge medlemmer av en kirke (ca 85% for statskirken og 5% for andre kirkesamfunn), og dette bør vel også gjenspeiles i skolens formålsparagraf. Problemet her er det ikke kan lages noen nøytral formålsparagraf; hvis gudstroen skyves helt ut av skolens fundament, blir denne helt agnostisk/ateistisk, og det er tross alt bare 1% som er medlemmer av Human Etisk Samfunn.

7. Styrk opplæringa i verdier og tro på den menneskelige kraft til å handle og til å forandre i skole og hjem.
8. Erstatt store deler av kristendomsopplæringa i skolen med filosofi og etikk.
9. Integrer mer av kulturkunnskapen fra kristendomsopplæringa i norskundervisninga og suppler med mer kulturkunnskap fra resten av verden (som dessuten har en god del spennende fortellinger, tro det eller ei, gode nordmenn…)

Her er nok Christer Gulbrandsen dårlig informert. Det er 10 år siden man hadde faget kristendom i norske skoler. Det nye faget, KRL, er også blitt revidert flere ganger allerede, sist gang i august 2005, for å komme de kritiske røstene i møte.

4. Gjør om underutnytta kirker til kulturhus, museer (gjerne over kristendommen), ungdomshus, samfunnshus osv.

Det må vel være Den norske kirke selv som bestemmer hvordan kirkene skal benyttes. Det ville være helt upassende i en rettsstat å stjele/ekspropriere kirkens eiendom. Dette kan vel Gulbrandsen ikke mene?

5. Avskaff Vatikanstatens priviligerte rolle i det internasjonale samfunnet.

Vatikanet er en egen stat, selv om den er liten, og møter derfor i ulike internasjonele fora på linje med andre stater. Hva slags privilegier er det den har?

6. Gå hardt til verks mot et hvert religiøst forsøk på å forsvare praksis som er mot menneskerettighetene. Slik praksis må være forbudt.

Menneskerettighetene ble jo da de ble laget, bygd nesten fullt ut på kristen etikk, men de siste årene er det noen ganger kommet til konflikter mellem menneskerettighetene og kristne moralnormer. Men i menneskerettighetene er det noe som heter trosfrihet, er det denne friheten Gulbrandsen her vil avskaffe?

10. Sørg for at det finnes begravelsessteder (både bygninger og gravlunder) som ikke er vigslede og dermed «forurensa» av religiøse assosiasjoner.

Så vidt jeg vet har alle byer og større tettsteder slike nøytrale begravelsesbygninger, og i hele Norge er gravlundene laget for mennesker av alle religioner. Noen steder på landsbygden bør man arbeide videre med en egnet, nøytral bygning for begravelse, men at en kirkegård inneholder både kors og andre religiøse (eller religionsnøytrale) symboler, bør man vel kunne godta.

4 hendelser på “Usaklig angrep på kristendommen”

  1. Tilbakeping: Iversen revisited » Blog Archive » Tverrblogglig religionsstrid

  2. Ikke for å være kverulant, men det heter da fortsatt Human-etisk _forbund_…?

    Interessant debatt, forresten.

  3. Min feil, som jeg har rettet. Jeg var litt usikker på hvordan de brukte store bokstaver osv. i navnet, og har nå sjekket og sette at de skriver Human-Etisk Forbund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen