En viktig katolsk økumen er død

Kardinal Johannes Willebrands døde 1. august, 96 år gammel.

Helt fra 1960 til 1989 var han en av de viktigste personene i Den katolske kirke i det økumeniske arbeidet. Frem til 1968 var han nestkommanderende under kardinal Bea i Enhetsrådet, før han selv hadde hovedansvaret frem til han gikk av i 1989, og ble etterfulgt av kardinal Cassidy (som igjen ble etterfulgt av nåværende leder, kardinal Kasper).

www.katolsk.no’s sider er det mye informasjon om ham, bl.a. dette:

«Da «Sekretariatet for fremme av de kristnes enhet» ble grunnlagt av den salige pave Johannes XXIII (1958-63) under forberedelsene til Det annet Vatikankonsil, ble Willebrands den 28. juni 1960 utnevnt til sekretær og dermed nestkommanderende under kardinal Augustin Bea SJ. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65) som ekspert.»

«Den 12. april 1968 ble han president for Sekretariatet for kristen enhet etter kardinal Bea og overtok dermed ledelsen av økumenikken i det som senere ble omdøpt til «Det pavelige råd for kristen enhet». I denne stillingen preget han de økumeniske bestrebelsene i en vanskelig tid.»

«(Han hadde også vært biskop i Utrecht i Nederland), men i desember 1983 la han ned dette embetet … og han konsentrerte seg deretter om arbeidet i Enhetsrådet. Med sin person sto han som garantist for linjen fra Det annet Vatikankonsil også i vanskelige tider, for eksempel da dialogen med den anglikanske kirken var anstrengt på grunn av spørsmålet om ordinasjon av kvinner.

Vervet som president for Enhetssekretariatet beholdt han til den 12. desember 1989, etter at han var fylt 80 år. Da hadde han i tre tiår vært pioner for økumenikken og preget den katolske verdenskirkens tilnærmingspolitikk overfor de andre kristne konfesjonene.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen