august 2006

Festen for Herrens forklarelse

Jeg sitter nå og legger siste hånd pår min preken for denne helgen og Den katolske kirke feirer Festen for Herrens forklarelse (på fjellet). De som vil forberede seg til søndagsmessen på forhånd, kan lese tekstene her: Prekenen skal jeg legge ut senere.

Det er min første søndag i Stavanger, så det er en litt spesiell dag for meg. Men ikke så spesielt som det kunne ha vært; siden min mor bor ikke langt herfra, har jeg deltatt i søndagesmessene her ca 3 ganger i året i over ti år, og preket flere ganger her også tidligere.

En viktig katolsk økumen er død

Kardinal Johannes Willebrands døde 1. august, 96 år gammel.

Helt fra 1960 til 1989 var han en av de viktigste personene i Den katolske kirke i det økumeniske arbeidet. Frem til 1968 var han nestkommanderende under kardinal Bea i Enhetsrådet, før han selv hadde hovedansvaret frem til han gikk av i 1989, og ble etterfulgt av kardinal Cassidy (som igjen ble etterfulgt av nåværende leder, kardinal Kasper).

www.katolsk.no’s sider er det mye informasjon om ham, bl.a. dette:

«Da «Sekretariatet for fremme av de kristnes enhet» ble grunnlagt av den salige pave Johannes XXIII (1958-63) under forberedelsene til Det annet Vatikankonsil, ble Willebrands den 28. juni 1960 utnevnt til sekretær og dermed nestkommanderende under kardinal Augustin Bea SJ. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65) som ekspert.»

«Den 12. april 1968 ble han president for Sekretariatet for kristen enhet etter kardinal Bea og overtok dermed ledelsen av økumenikken i det som senere ble omdøpt til «Det pavelige råd for kristen enhet». I denne stillingen preget han de økumeniske bestrebelsene i en vanskelig tid.»

«(Han hadde også vært biskop i Utrecht i Nederland), men i desember 1983 la han ned dette embetet … og han konsentrerte seg deretter om arbeidet i Enhetsrådet. Med sin person sto han som garantist for linjen fra Det annet Vatikankonsil også i vanskelige tider, for eksempel da dialogen med den anglikanske kirken var anstrengt på grunn av spørsmålet om ordinasjon av kvinner.

Vervet som president for Enhetssekretariatet beholdt han til den 12. desember 1989, etter at han var fylt 80 år. Da hadde han i tre tiår vært pioner for økumenikken og preget den katolske verdenskirkens tilnærmingspolitikk overfor de andre kristne konfesjonene.»

Trenger vi noe mer autioritet enn Bibelen?

Avisen Dagen hadde i går en lederartikkel der de vurderer angrepet på protestantenes rene skriftprinsipp, og skriver bl.a.: «Fleire av dei konservative prestane som har forlate Den norske kyrkja (Dnk), har hevda at Bibelen åleine ikkje er nok. Vi treng teologien frå kyrkjefedrane eller den historiske teologiske tradisjonen for å verna om sann kristentru. Seinast i går hevda tidlegare prest i Den norsk kyrskja, no prest i Den nordisk-katolske kyrkja, Ottar Myrseth, dette i Dagen.»

Dagen er ikke helt enig i dette (ikke uventet) og skriver ganske reflektert over dette emnet her:

Skroll til toppen