Muslimers reaksjon mot pavens forelesning

NTB har lagt ut en nyhetsmelding om pave Benedikts uttalelser om Islam – ved universietetet i Regensburg 12/9 – som i dag blir gjengitt i flere aviser. Han skal visstnok ha uttalt at Islam er en voldelig religion. Nå viser det seg at paven har holdt en svært grundig, lærd, teologisk forelesning om kristendommens sammensmelting med den greske intellektuelle tradisjon, og der har han et lite punkt om muslimenes syn på Guds rasjonalitet (og hans absolutte transendens) som er ulik den greske og bibelske forståelsen av Gud som rasjonell og forutsigbar, en forståelse som har fått svært stor betydning for hele vestens sivilisajon, ifølge paven.

NTB skriver:

Paven provoserer muslimer
Muslimske ledere i en rekke land krever en unnskyldning fra pave Benedikt etter at han i en tale knyttet islam sammen med vold.

– Vi håper at den romersk-katolske kirke meget raskt vil oppklare sitt ståsted slik at den ikke blander islam, som er en religion, med islamisme, som ikke er en religion, men en politisk ideologi, sa lederen for Det franske rådet for muslimsk religion (CFCM), Dalil Boubakeur, torsdag.

Pave Benedikt provoserte de muslimske lederne under en teologisk forelesning tirsdag der han fordømte forbindelsen mellom islam og vold.

Mens paven bl.a. sier følgende etter en kort beskrivelse (han har selvsagt ikke fordømt noe som helst) av enkelte muslimske lederes syn på tvang og omvendelse på 1400-tallet:

The decisive statement in this argument against violent conversion is this: not to act in accordance with reason is contrary to God’s nature. The editor, Theodore Khoury, observes: For the emperor, as a Byzantine shaped by Greek philosophy, this statement is self-evident. But for Muslim teaching, God is absolutely transcendent. His will is not bound up with any of our categories, even that of rationality. Here Khoury quotes a work of the noted French Islamist R. Arnaldez, who points out that Ibn Hazn went so far as to state that God is not bound even by his own word, and that nothing would oblige him to reveal the truth to us. Were it God’s will, we would even have to practise idolatry.

Hele pavens foredrag kan leses på engelsk her.

7 hendelser på “Muslimers reaksjon mot pavens forelesning”

  1. Det var nok heller referansene til profeten, som slik jeg skjønner det var et sitat, som utløste stormen. Sandie, hvorfor mener du at Islam har mistet sin dynamikk, og hva mener du med dynamikk?

  2. Hei, Fader Oddvar Moi.

    Med mindre du faktisk tror at muslimenes gud er den samme gud som vår kristne Gud, bør du vel bruke Allah og ikke Gud.

  3. Jeg kunne kanskje har brukt Allah i steden for Gud her, på den annen side betyr jo ordet Allah Gud, som El/Elohim på hebraisk.

    Jeg har ikke her ønsket å sin noe om muslimene har samme Gud/gudsbilde som oss kristne – tvert imot er det også fra dette eksempelet tydelig at muslimer og kristne oppfatter Gud ganske forskjellig.

  4. Allah /Gud er meget komplisert å forholde seg til. Begrepene går faktisk over i hverandre. Da jeg bodde i arabiske land, og spurte de kristne araberne; hva kaller du din Gud. De svarte Allah – ha – Allah min kristne Gud. Dette fører jo til en total språkforvirring. Forstå det den som kan !!

  5. Jada, jeg er klar over at Allah betyr gud, og at det ikke er helt uvanlig at kristne som bor i arabiske land også bruker Allah. Allikevel synes jeg det er mer presist og riktig å skille i det norske språket. Jeg som kristen tror ikke at Mohammed var en profet eller at Koranen inneholder min guds feilfri og evige ord.

  6. Når imamer slenger med leppa (senest denne uka om USA og 9/11), må vel Paven også få lov en gang iblant?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen