Kan katolikker være frimurere?

Frimurere fins i de fleste land i verden, og det har i mange år vært diskusjoner om medlemskap i frimurerlosjen kan forenes med kirkemedlemsskap. Protestantiske kirker (bl.a. Den norske kirke) har ofte ikke vært så strenge på dette området, men det har Den katolske kirke.

Det katolske nettstedet www.zenit.org har nylig svart på et spørsmål om frimurerne, og jeg siterer litt derfra: The Church’s position with respect to membership of Masonic lodges, even though canon law no longer explicitly mentions the Masons, has not substantially changed.

The new code (from 1983) states in Canon 1374: «A person who joins an association which plots against the Church is to be punished with a just penalty ..»

This text greatly simplified the former code which had specifically mentioned the Masons. This change led some Masons to think that the Church no longer banned Catholics from being Masons, since, among other things, in many countries membership at a lodge was merely social and had nothing to do with plotting against the Church.

In order to clarify the issue the Congregation for the Doctrine of the Faith published a declaration on Nov. 26, 1983 … signed by Cardinal Joseph Ratzinger, that states:

«It has been asked whether there has been any change in the Church’s decision in regard to Masonic associations since the new Code of Canon Law does not mention them expressly, unlike the previous Code.

… the Church’s negative judgment in regard to Masonic association remains unchanged since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Church and therefore membership in them remains forbidden. The faithful who enroll in Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion.»

Det som er litt overraskende for meg her, er at hovedargumentet mot å være med i frimurerlosjen ikke er at losjene i mange land er svært negative til Kirken (det er de ikke i Norge), nei, det er et annet punkt som er viktigst. Det handler om at det fins uforenlige ting i frimurernes innvielsesrituale, ting som handler om selve sannhetsspørsmålet:

In its effort to bring together people of different provenances, Masonry requires that its members adhere to a minimal belief in a supreme architect of the universe and leave aside all other pretensions of truth, even revealed truth.

It is thus basically a relativistic doctrine, and no Catholic, nor indeed any convinced Christian, may ever adhere to a group that would require him, even as a mere intellectual exercise, to renounce the affirmation of such truths as Christ’s divinity and the Trinitarian nature of God.

Of course, for many people active in Masonic lodges, the conversations and activities are more social in nature and rarely veer toward the realm of philosophical speculation. A Catholic, however, cannot ignore the fundamental principles behind an organization, no matter how innocuous its activities appear to be.

LES HELE ARTIKKELEN HOS ZENIT.

22 hendelser på “Kan katolikker være frimurere?”

 1. Og kvifor hev vatikanet vore strenge? Avdi lekfolket og presteskapet på lægre hierarkisk nivå kunde risikera å koma til å møta folk dei helst ikkje skulde vita var vigde inn i frimuriet – frimureriet er basera på same babylonske læra som Vatikanet baserer all si vranglære på.
  Diverre hev den liberale teologien mest øydd alt som hev av bibeltruskap i den protestantiske kyrkja – og difor er majoriteten av prestar blinde for det faktum at dette er av satan.

 2. Orakelet Storstrand kan alltid fortelle oss sannheten om den katolske Kirke. Utrolig hva den karen vet,,,,,,,,,,,, !

 3. Hvilken menighet er den rette, Storstrand? Finnes det noen kirke hvor du har nok bibeltruskap og som ikke er forvrengt av satan, etter din mening? I såfall skal jeg ta en tur dit og se hvordan en god menighet skal være.

 4. Det finst ingi fullkomì kyrkja. Men det er skilnad på å vera ei ufullkomen kyrkja – og ei falsk kyrkja. Kva gjeld menighet – finst det berre ein – og den går på tvers av alle kyrkjesamfund – merkeleg nok ogso romerkyrkja – noko eg ogso har sagt før.
  Det faktum at FIDO ikkje vil sjå historiska fakta i augo – det er ikkje mitt problem.

 5. Som du segjer er soga om den katolske presten som hev lete seg vigsla i den luciferianske guteklubben syrgjeleg – men kva så – han hev jo berre hoppa frå elden og ut i oska. Er han viljug til å gera uppreist mot paven – er det kann henda von for at han kan koma til å taka imot Jesus ogso? – og verta frelst, meiner eg.

 6. Mener du at frimurerne er et bedre alternativ enn den katolske kirken? Lettere å bli frelst der, liksom?

 7. Nei, det ger eg ikkì. Eg hev Bibelen på mi side. Einkvan som forkynner eit anna evangelium enn det Bibelen ger – forkynner ikkì til frelse – men til trældom. Det høver ovgodt på både Vatikanet og på Frimurarordenen. Frimurereriet er beinveges luciferianisme jfr. Albert Pike i boki «Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry» og romersk-katolisisme indirekte via lovtrelldom – og forvrengning av evangeliske sanningar – og beinveges vranglære i tilhøve til Bibelen.

 8. Kjære Herr Lars-Toralf Storstrand !

  Du mener at den katolsk Kirke fører til lovtrelldom – og forvrengning av de evangeliske sannheter – og vranglære i forhold til Bibelen.

  Det kunne være interessant å få vite hvilke av evangelistene, eller evangelievers, som vi katolikker feiltolker, etter din mening ?

 9. Dette er useriøst, Storstand. Svært useriøst! Du bør komme opp med noe bedre, og konkret. Når man kommer med slike bastante påstander som du gjør, forventer man at man fører argumenter – og bevis for sine påstander. Du tilhører en god luthersk forsamling i Bergen. Med en slik forankring bør man kunne sin teologi.

 10. Sp.: «Det kunne være interessant å få vite hvilke av evangelistene, eller evangelievers, som vi katolikker feiltolker, etter din mening?»

  Storstrands svar: «Alle. Samt Paulus. Og heile GT.»

  Jeg må innrømme at jeg har problemer med å ta Storstrand alvorlig; mange av kommentarene hans her har jo vært svært så drøye. Jeg vet heller ikke hvilken forsamling han tilhører i Bergen, at den skal være luthersk overrasker meg en del.

 11. Kva er useriøst? Spesifikt takk, båe tvo. Vis meg sentrale lærepunkt som den romersk-katolske kyrkja ikkje hev brigda (forfalskad) så skal eg korrigera meg. Eg skal berre nemna nokre få:

  At Jesus vart fødd i ein stall – i ei grotte – i desember
  At Jesus vart krossfest på ein fredag – og stod upp att på ein sundag
  At Jesus havde langt hår og stutt skegg (endå det var eksplisitt forbode i moselàgi, som Jesus måtte halda fullkoma for å kunna stå upp att frå dei daude.
  Og så var det sjølvsagt spursmålet med dei sundagen då (og nei… for skuld argumentet… eg er ikkje adventist!)
  Vidare hev me erstatningsteologien
  og den apostoliske suksesjonen
  Nattverdslæra – og absolusjonen.
  Dåpslæra – um at det finst frelse i dåpshandlingi.
  Sølibatet – som sjølv Paulus åtvarar mot – profetisk.

 12. På de fleste av disse punktene er jo katolikker enige med (nesten) alle verdens kristne – om når vi feirer Jesu fødsel og død, søndagsfeiring etc – det er vel heller de som har avvikende syn som bør begrunne dette. Lengden på Jesu hår har katolikker ingen lære om, heller ikke har vi noen erstatningsteologi. 3/4 av verdens kristne er enige i vårt dåpssyn, og synet på apostolisk suksesjon og nattverdlæra ligner jo svært mye på det vi finner i anglikanske og lutherske kirke, og selvsagt de ortodokse kirkene. Sølibatet er ingen læresetning hos oss, det er noe vi syns er tjenlig og som Paulus også anbefalte.

  Jeg kan faktisk ikke se at det blir noe igjen av ditt utsagn om at Den katolske kirke tro går i mot «Alle evangelia. Samt Paulus. Og heile GT.»

 13. Det useriøse, Storstand, er å komme med en slik generell påstand, uten å dokumentere og kunne føre argumenter for ens påstander. Jeg har intet behov for å forsvare romersk-katolsk teologi. Fader Oddvar Moi gjør det utmerket selv. Den apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelsen er fullgodt utttrykk for min overbevisning.

 14. Kva då med alle dei katolske bilæte som viser Jesus med langt hår og stutt skegg? Er ikkje det «lære»? Kann henda ikkje dogme – men i aller høgste grad lære.

  Du segjer, Oddvar, at 3/4 av verdas kristne er samde i dykkar dåpssyn? Då reknar du ogso med nominelle kristne – både protestantiske og katolske (flest av det siste) – og då blir reknestykket feil. Kan du visa til nokon stad i Bibelen som segjer at det finst frelse i dåpen? Utan å gripa til dogme?

  Messeofferet er ei vidareføring av gamal heidensk sed – det veit du så vel som eg ger det. Jesus vert ofra um att og um att kvar einaste dag – det er ein hånd mot det offeret som ein gong for alle vart utførd på Golgata.

  Um Sølibatet ikkje er ei læresetning – kvifor er det då ikkje absolutt friviljug?

  Når det gjeld den apostoliske suksesjonen du snakkar um – eig ikkje den rom i sann kristendom. Og den vert vraka av kyrkjefedrane!

  Bjørn Olav:
  Den athanasianske truvedkenningi er vranglære! Det burde du vìta – um du kenner Bibelen. Den nicænske truvedkenningi er poetisk fager – men inneheld ingenting som ikkje finst samlad i «apostolicum». Elles var «Kyrkjemøtet i Nicæa» til stor, stor skade for kyrkja – i og med brotet med jødisk tru og tanke – som er basis for sant kristenliv.

 15. Det virker som vi står på hver vår planet og argumenterer mot hverandre. Samtalen virker ikke særlig fruktbar, og jeg regner med å stenge for kommentarer til denne posten om noen dager – så kan vi heller samtale om andre (og lignende) tema på en post som har slike spørsmål som tema.

 16. Atter: Du hev med andre ingen bibelske – argument – bibelord å koma med som kan forsvara ditt syn – på at det ikkje er nokon reell skilnad mellom det romersk-katolske og det protestantiske?
  Kva gjeld planetar: Eg stend på jordi. Kor stend so du? På Jupiter (som Peterstatuene heitte fyrr Vatikanet helga han).

 17. Det meste du sier her er bare tull, og du svarer heller ikke på de spørsmålene du får. Finnes jo krusifikser med Jesus uten langt hår og skjegg også, men det er nok ikke så vanlig i vår kultur. Regner med at du kan finne det hyppigere i latin amerika f.eks.

  Du sitter jo tydeligvis inne med sannheter om kristendommen som de færreste av oss kjenner til. Hvilken menighet er det da du tilhørere? Det er også tydelig at du er en såkalt «Bibel-kristen» som baserer troen sin på «bibelen alene» Problemet er bare Lars-Toralf at når Bibelen ble satt sammen ble den Katolske tradisjonen brukt.

Stengt for kommentarer.

Skroll til toppen