Paven om helvete – en ikke-nyhet fra Vårt Land

Vårt Land har i dag følgende dramatiske overskrift: Benedikt advarer mot helvete. Mener det tales lite om evig fortapelse og at helvete er et «sted der syndere brenner i en evig ild .»

Jarle Kallestad skriver her at:
– Helvete er ikke bare et religiøst symbol for å oppildne de troende, sa paven i sin søndagspreken, ifølge flere aviser.

Til en menighet i en forstad til Roma sa paven at det moderne mennesket, inkludert enkelte troende, har glemt at dersom de ikke innrømmer skyld og lover å ikke synde mer, risikerer de «evig fordømmelse – helvete,» skriver britiske The Times.

I søndagens preken til menigheten i Fidene omtalte han tilgivelse for synder som hjørnesteinen i den kristne tro, ifølge The Guardian.
– Jesus kom for å fortelle oss at alle er ønsket i paradis og at helvete, som det tales lite om i dag, eksisterer og er evig for dem som lukker dørene for denne kjærligheten.

Men mye av dette har paven ikke sagt, og jeg vil nok råde Kallestad og Vårt Land til å gå til kildene – og ikke bare til avisene som har spunnet videre på den eneste korte setningen der paven nevnte helvete: «Jesus kom for å fortelle oss at han ønsker oss alle i paradis, og at helvete, som det tales lite om i dag, eksisterer og er evig for dem som lukker hjertet for hans kjærlighet.» [E’ venuto Gesù per dirci che ci vuole tutti in Paradiso e che l’inferno, del quale poco si parla in questo nostro tempo, esiste ed è eterno per quanti chiudono il cuore al suo amore.]

Ellers har pave Benedikt ikke nevnt helvete med et eneste ord, så hvordan noen har klart å lage en slik ikke-nyhet, forstår jeg ikke. Les gjerne hele pavens preken her.

——— FORTSETTES ———

Jarle Kallestad i Vårt Land har svart på min kritikk, og sier at denne saken er presentert slik i svært mange aviser verden over (og det er den, ser jeg nå), og han regner så med at paven må ha sagt mer enn det som stod i manuskriptet (som jeg siterte). Det kan muligens tenkes (men jeg har ikke sett noe som antyder det), men jeg kan faktisk ikke tenke meg at paven har sagt at «helvete er et sted der syndere brenner i en evig ild». Muligens finner vi svaret i en artikkel i den engelske Guardian, der det står (implisitt) at at andre har smurt på litt for for tykt:

The 79-year old pontiff used a Mass in the gritty Fidene suburb of Rome to put damnation back on the agenda. «Jesus came to tell us everyone is wanted in paradise, and that hell, about which little gets said today, exists and is eternal for those who shut their hearts to his love,» Pope Benedict warned the congregation on Sunday.

The talk of fire and brimstone stopped there, as Pope Benedict failed to elaborate on what lay ahead for the sinner in the afterlife, adding only that «our real enemy is the attachment to sin, which can bring about the failure of our existence».

En katolsk blogger har følgende kommentar til medias dekning (muligens er vi her kommet til bunnen av mysteriet): The mere fact that the media report this as news shows the immense gulf between their grasp of Christian teaching and Benedict’s. And indeed, even in getting it right, they still manage to get it wrong. To be sure, they (kind of) get the main point (Benedict says hell is real, not a symbol designed to scare you into obeying the gospel), but then they completely misunderstand him. Here’s how:

Benedict takes great pains to say that, while hell is real, the scriptural imagery used to describe hell («everlasting fire») is not to be understood literalistically. He had wanted to reinforce the new Catholic catechism, which holds that hell is a «state of eternal separation from God», to be understood «symbolically rather than physically».

In 1999, pope John Paul II said heaven was «neither an abstraction nor a physical place in the clouds, but that fullness of communion with God, which is the goal of human life». Hell, by contrast, was «the ultimate consequence of sin itself. Rather than a place, hell indicates the state of those who freely and definitively separate themselves from God, the source of all life and joy».

So what does the media take away from this? Hell is a place where sinners really do burn in an everlasting fire, and not just a religious symbol designed to galvanise the faithful, Pope Benedict XVI has said.

These guys can’t seem to get it right even when the Pope holds the number two pencil in their hand and spells it out for them. They don’t seem to grasp that something can be real without being physical. And so, they wind up giving the impression the Pope believes Hell is a big cave in a Far Side cartoon, full of fire pits and sulfur with the demons in red tights from central casting. It takes a special kind of inability to comprehend to write an story like that.

4 hendelser på “Paven om helvete – en ikke-nyhet fra Vårt Land”

 1. Theodor Bjørnsen

  Dette er interessant. Det viser oss nemlig at selv «ufeilbare» paver kan ta såre feil. ;-

  Når Jesus snakker om helvete bruker han Hinnomsdalen som bilde. Det spesielle med Hinnomsdalen var at her brant en evig ild. En ild som aldri ble slukket – fordi det kontinuerlig ble kjørt søppel ut gjennom Møkkporten og tømt på bålet. Bålet hadde altså kontinuerlig brensel.
  Det gjør det lettere for oss å forstå helvetet. Og bokstavelig. Ildsjøen er evig brennende – men Bibelen sier oss ingenting om at de som havner der skal brenne til evig tid (jfr. muslimsk og i det minste tidligere katolsk lære om helvete). Ildsjøen skal altså forståes bokstavelig – men det egentlige helvete er for den evige sjel å være utestengt fra samfunn med den evige, allmektige Gud.

  Hva som gjør det hele mer interessant er det følgende sitatet fra den forrige «ufeilbare» paven som skal ha sagt at himmelen «verken var abstrakt eller fysisk sted i skyene, men fylden av samfunn med Gud, som er målsetningen med menneskenes liv». Siste delen av setningen er korrekt – men himmelen er i aller høyeste grad et fysisk sted. Jesus sier entydig at himmelen skal komme ned på jorden og de to skal være en enhet. Det vil ikke si at Vakttårnets læremestre har rett i sine utleggelser – men de er i det minste nærmere enn den forrige paven var.

 2. Nå forstår jeg ikke riktig hva du mener med at pavene her har vist seg å ikke være ufeilbarlige. Paven sa sist søndag følgende (og ikke noe mer): “Jesus kom for å fortelle oss at han ønsker oss alle i paradis, og at helvete, som det tales lite om i dag, eksisterer og er evig for dem som lukker hjertet for hans kjærlighet.” Han sa ingen ting om at det brenner en evig ild noe sted.

  Når det gjelder din egen svært sikre posisjon ang. disse spørsmålene, så er det vel klart at det er forskjell på himmelen og den nye jord.

 3. Theodor Bjørnsen

  Javel. Paven hevder i pakt med dogmet fra (1870? 73?) at han er ufeilbar – ex cathedra. Når det da snakkes om hvordan helvete og himmel er – og de begge bryter med Bibelen – da viser det seg tydelig at de ikke er ufeilbare likevel. Det er det jeg mener.

  Utover det tok jeg utgangspunkt i sitater fra din egen kommentar (selv om du hadde hentet dem fra en annen).

 4. Det er ikke slik at paven er ufeilbarlig; du har misforstått dette dogmet.

  Dogmet sier at paven kan etter helt spesielle regler erklære (på en ufeilbarlig måte) et dogme. Det har skjedd bare én gang, i 1950. Når pavene ellers uttaler seg, regner ingen med at de er ufeilbarlige, på en slik absolutt måte, men at de alltid uttaler seg med stor autoritet, er jo klart.

  Jeg forstår vel at din bibeltolking ikke samsvarer med Den katolske kirkes bibelforståelse i synet på helvete, men jeg er forsatt ikke riktig klar over hvordan du mener Bibelens mange utsagn og helvete skal forstås – og hvordan ditt syn skiller seg fra Den katolske kirkes syn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen