Driver Den katolske kirke med evangelisering?

Den katolske kirke i Norge har det siste 18 månedene startet opp med «evangeliseringsuker»; her i Stavanger hadde vi nettopp en tidligere i april. Noen syns at ordene evangelisering og katolsk passer dårlig sammen, og det er nok slik at man for 10 år siden ikke kunnet snakket så tydelig om evangelisering i Den katolsk kirke i Norge.

Også andre steder er dette temaet kontroversielt; nylig har dte vært en ganske intens blog-debatt om dette på katolske blogger i USA, les her:

There has been a lively discussion at Fr. Dwight Longenecker’s blog over his post on his experience at the Evangelical Catholic Institute the weekend before. Fr. Mike and I also attended the Evangelical Catholic Institute (I spoke several times) – as did Cardinal Avery Dulles, who gave one of the keynotes.

There seems to be two issues: 1) simply the term «evangelical Catholic» which is perceived by some as off-putting in and of itself; and 2) the fear that focusing on calling Catholics to a personal relationship with Christ, to intentional discipleship, is somehow a rejection and/or minimization of the role of the Church and magisterium. If we lay down our catechism for a moment, we are repudiating doctrine and revelation and the authority of the Church’s teaching altogether and becoming Protestant.

What is, alas, no longer surprising for me, is to see clergy and lay people that I know to be devoted to Church teaching and meticulous about teaching with the Church being dismissed as covert dissenters because they are talking about the same thing that Pope Benedict has spoken about so movingly: personally following and entrusting one’s life to Christ.

Les videre om dette HER og HER.

6 hendelser på “Driver Den katolske kirke med evangelisering?”

 1. «Kan to gå sammen dersom de ikke er enige?»

  Å mene at det finnes flere veier til Gud er en ulykke for kirken. Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen, uten ved meg». Man kan ikke forstå Guds ord ut i fra den menneskelige fornuft, men ved Den Hellige ånds hjelp. Uten Den Hellige ånd, gir bibelen ingen mening og er uten mening for mennesket. «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud» sa Jesus. Den katolske kirke fjernet det merke som ble gitt menneskene av Gud, nemlig at den syvende dag skal holdes hellig. De flyttet dagen til søndagen, den gamle dager til ære for solen. Paven har satt se selv over Gud, og innført ulykker inn i kirken som overhodet ikke hører hjemme. Å tro at man må be til Maria, og å kalle henne Guds Moder er for meg uforståelig. Jeg er dypt ulykkelig over det som skjer ute i verden… men akk,, det skal da skje. Det vil jo være et frafall før Herren kommer tilbake i all sin glans.

  «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.»

  HOLD FAST PÅ GUDS ORD!

 2. Til fattigmann
  Det hadde nok vært mer fruktbart om du hadde svart på noe jeg skrev om i artikkelen, eller om du hadde begrenset deg til å angripe en spesiell ting i Den katolske kirkes lære. Når du kommer med et generelt angrep på Den katolske kirke sett fra et adventistisk ståsted, blir det ikke så interessant.

 3. Jeg er enig i at Kirken burde evangelisere mere, men det må sees i et Katolsk lys, og selv om vi kan hente inspirasjon fra være kristne brødre og søstre så bør vi se det i lys av den Katolske tradisjonen. Hvordan er det f.eks med Katolske missjonærer, folk på vestlandet vet jo hvor mye protestantene legger vekt på missjonering i Afrika, hvorfor hørere ikke vi Katolikker i Norge mer om dette?

  Noe av det viktigeste for å forkynne for andre er vel gjerne at man kjenner sin egen tro noen lune godt, gjerne vi burde fokusere på å lære Katolikker opp til å være trygge i troen sin så ville evangeliseringen komme litt av seg selv. Noe annet som jeg synes Kirken burde gjøre, er å ha Eukaristisk prossesjon litt oftere, og ta den hellige Eukaristien ut i gatene i Stavanger. Det tror jeg ville ha plantet noen frø.

 4. Bjørn Egeland

  Evangelisering er ikke teit. Dersom vi forstå begrepet som «å gjøre det glade oppstandelsesbudskapet om Jesus Kristus kjent» så er det jo her snakk om Kirkens grunnvoller enten man er lutheraner, katolikk eller baptist – og adventist. Om man feirer gudstjeneste på søndag eller lørdag er vel totalt irrelevant i forhold til dette. Diskusjonen er i beste fall interessant i kjedelige timer, i verste fall en farlig avsporing.

  Kirken er kalt til misjon og evangelisering av sin Herre og overhode Jesus Kristus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen