Himmelbrødet og frelsens kalk

Det som den salige Paulus lærer, er nok til å gi dere full forvissning angående de guddommelige mysterier dere er blitt funnet verdige til å ta del, for dere er nå blitt samme legeme og samme blod som Kristus. Han sier nemlig: ”For i den natt da han ble forrådt, tok vår Herre Jesus Kristus et brød, takket, brøt det, gav det til sine disipler og sa: ta og ét, dette er mitt legeme”. Han tok også kalken, takket og sa: ”Ta og drikk, dette er mitt blod”. Siden han om brødet sier rett ut: ”Dette er mitt legeme», hvem skulle senere vage a motsi ham? Og siden han forsikrer: ”Dette er mitt blod», hvem skulle trekke det i tvil og si at det ikke er hans blod?

La oss derfor med full visshet spise av brødet og drikke av kalken som av Kristi legeme og blod. I brødets skikkelse får du legemet, i vinens skikkelse får du blodet, slik at du, ved å få del i Kristi legeme og blod, blir samme legeme og samme blod som han. På denne måten blir vi ”Kristusbærere», siden hans legeme og blod blir spredt rundt i våre legemsdeler. Slik blir vi, ifølge den salige Peter, delaktige i den guddommelige natur.

Den gang Kristus samtalte med jødene, sa han: ”Om dere ikke spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har dere ikke liv i dere». Men fordi disse ikke forstod at han sa dette i åndelig mening, trakk de seg sjokkerte tilbake, for de trodde han oppfordret dem til kannibalisme. Også i den gamle pakt fantes det skuebrød, men siden de nettopp tilhørte den gamle pakt, tok de slutt. I den nye pakt finnes himmelbrødet og frelsens kalk som helliggjør sjel og legeme. Slik brødet passer for legemet, slik er Ordet tilpasset sjelen.

Forhold deg derfor ikke til brødet og vinen som om det var vanlig brød og vanlig vin, for de er Kristi legeme og blod ifølge det Herren selv har slått fast. Og om nå sanseinntrykkene skulle motsi dette, måtte da troen gi deg visshet. Det er ikke ut fra smaken du skal dømme om saken, men ufortrødent ut fra en urokkelig tro holde dem for Kristi legeme og blod å være.

Nå har du lært dette, og du vet med troens visshet at det som ser ut som brød, ikke er brød, selv om det smaker brød, men Kristi legeme. Det som ser ut som vin, er ikke vin, selv om smaken tyder på at det er det, men Kristi blod. Om dette sa David da han for lenge siden sang i en salme: ”Brødet styrker menneskets hjerte, for å glede ansiktet med olje». Styrk da ditt hjerte idet du spiser av det som av åndelig brød og gled din sjels ansikt. Måtte ditt ansikt være utildekket takket være en ren samvittighet, slik at det kan gjenspeile Herrens herlighet og vandre fra herlighet til herlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Ham være heder og makt og herlighet i evigheters evighet. Amen.

Fra lesningsbønnen lørdag i påskeoktaven.
(Av en dåpskatekese fra Jerusalem. Katekese 22,4.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen