Salving i den Hellige Ånd

Dere er blitt døpt i Kristus, dere har iført dere Kristus og er blitt likedannet med Guds Sønn. Gud hadde nemlig forutbestemt oss til å bli hans barn, og han har gjort oss likedannet med Kristi herlighetslegeme. Dere er blitt Kristi, den salvedes, likemenn og kalles med rette ,salvede». Gud sier om dere: ”Rør ikke mine salvede». Dere er de salvede, for dere har fått den Hellige Ånds merke. Og alt skjedde med dere i bilder, for dere er Kristi bilder.

Da Kristus hadde vasket seg i jordanelven og latt vannet komme i berøring med guddommens legeme, steg han opp av det. Da kom den Hellige Ånd med selve sitt vesen over ham – likt hvilte over likt. Også dere ble salvet da dere var steget opp av døpefontens hellige vann. Dette var avbildet av den salving Kristus ble salvet med, det vil si den Hellige Ånd. Om dette sier den salige Jesaja, der hvor han i sin profeti taler i Herrens sted: ”Herrens Ånd er over meg, og dermed har han salvet meg; han sendte meg for å forkynne det glade budskap for de fattige».

Kristus ble ikke salvet av mennesker med legemlig olje eller vellukt, men Faderen, som på forhand hadde utpekt ham til å bli hele verdens Frelser, salvet ham med den Hellige Ånd, slik Peter sier: ”Jesus fra Nasaret, han som Gud har salvet med den Hellige Ånd». Og profeten David utbryter: ”Din trone, Gud, står fast for evig. Rettvishets stav er din kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud salvet deg, din Gud har salvet deg med gledens olje fremfor dine like».

Og slik Kristus virkelig ble korsfestet, ble begravet og ble oppreist fra de døde, slik skal dere anse dere som korsfestet sammen med ham, gravlagt med ham og oppstått med ham i dåpen, som i en lignelse. På samme måte forholder det seg med salvingen: Han ble salvet med gledens åndelige olje, det vil si med den Hellige Ånd, som kalles gledens olje fordi den avføder åndelig glede. Dere er blitt salvet med velluktende krisma og er blitt Kristi likemenn og frender.

Du skal ikke betrakte denne olje som vanlig olje. På samme måte som brødet i eukaristien etter påkallelsen av den Hellige Ånd ikke lenger er vanlig brød, men Kristi legeme, slik er den hellige olje etter påkallelsen ikke lenger vanlig eller det vi kan kalle simpel olje. Nei, den er Kristi nådegave, den Hellige Ånds gave som blir virksom i kraft av nærværet av hans guddom. Det er denne oljen din panne og dine andre sanseorganer symbolsk salves med. Kroppen salves med synlig krisma, og sjelen helliggjøres av den hellige og livgivende Ånd.

Fra lesningsbønnen fredag i påskeoktaven.
(Av en dåpskatekese fra Jerusalem. Katekese nr. 21,3.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen