Den Hellige Ånd ble utsendt

Da Herren gav disiplene makt til å gjenføde mennesker til Gud, sa han til dem: ”Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn». Det var denne Ånd han ved profetene hadde lovet ”i de siste dager å utøse over … sine treller og tjenestekvinner slik at de taler profetisk». Derfor var det også at Ånden steg ned over Guds Sønn da han var blitt Menneskesønn. Sammen med ham vennet Ånden seg til å bo i mennesker, til å hvile over mennesker og ta bolig i Guds skapning. Den gjør Faderens vilje i dem og fornyer dem fra å være den gamle skapning til å bli Kristi nye skapning. Det var denne Ånd David bad om for menneskeslekten da han sa: ”Styrk meg med din styrende Ånd».

Det var denne Ånd Lukas sier steg ned over disiplene pinsedag etter Herrens himmelferd. Den hadde makt til å føre alle folkeslag inn til livet og å inngå en ny pakt med dem. Derfor sang de på alle tungemål med én røst en lovsang til Gud. Ånden førte sammen fjerntliggende stammer og bar frem til Faderen førstegrødeoffer av alle folkeslag. Derfor var det Herren lovet at han ville sende en Talsmann for å tilpasse oss til Gud. På samme måte som tørt mel ikke kan bli én brøddeig eller ett brød uten vann, slik kunne heller ikke vi som er mange, bli ett i Kristus Jesus uten vann fra himmelen. Og på samme måte som tørr jord ikke kan bære avling om den ikke vannes, slik kan heller ikke vi som før var det tørre tre, bære livskraftig frukt uten rikelig med regn fra oven. Våre legemer har ved dåpens bad fått del i den enhet som gir uforgjengelighet, våre sjeler har fått del i denne enhet ved Ånden. Derfor er begge nødvendige, for begge gir oss del i Guds liv.

Guds Ånd steg ned over Herren, ”visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd, gudsfrykts Ånd». Herren gav den i sin tur videre til Kirken og sendte Talsmannen fra himmelen ned til hele jorden, dit djevelen falt ned som et lyn, sier Herren. Derfor trenger vi Guds dugg, slik at vi ikke skal brenne eller være ufruktbare, og dessuten ha en Talsmann der hvor vi også har en anklager. Herrens menneske som var falt blant røvere, som han følte medlidenhet med og forbant sårene på, gir han i den Hellige Ånds varetekt. Han gav to kongelige denarer slik at vi som får Faderens og Sønnens bilde og innskrift preget inn i oss ved den Hellige Ånd, kan la den denar som er blitt oss betrodd, øke i verdi, og betale Herren mange ganger tilbake.

Matutin pinsedag.
Fra den hellige Ireneus’ verk ”Mot vranglærene». Bok 3,17, 1-3; SC 211, s. 328,13-332,42; 334,59-336,73.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen