Ja til vern om ekteskapet! – Trekk forslaget til ny ekteskapslov!

Vårt Land melder at luthersk biskop Olav Skjevesland og katolsk biskop Bernt Eidsvig, og flere andre kristne ledere ber regjeringa om å trekke forslaget til ny ekteskapslov. Slik lyder oppropet:


* Regjeringen har lagt fram forslag til ny ekteskapslov som innebærer en grunnleggende endring i forståelsen av hva et ekteskap er. Ekteskapet skal ikke lengre være forbeholdt mann og kvinne, men også par av samme kjønn skal kunne gifte seg. Homofile par tilkjennes en rett til å adoptere barn sammen, og helsetjenesten skal kunne gi gifte lesbiske et tilbud om assistert befruktning.

* Lovforslaget innebærer et brudd med verdier som har vært holdt i hevd opp gjennom historien, og i de fleste kulturer: Ekteskapet mellom mann og kvinne er samfunnets grunnleggende enhet og den beste og mest stabile rammen rundt barns oppvekst.

* Vi er overbevist om at det er til det beste for samfunnet at ekteskapet mellom mann og kvinne fortsatt gis en særstilling i lovverket. Vi vil understreke betydningen av at barn har både mannlige og kvinnelige rollemodeller i sin hverdag. Dersom det er viktig i barnehage og skole, må det også være sentralt i barnets viktigste fellesskap: familien. Internasjonale menneskerettigheter slår også fast at barn har rett til en mor og en far.

* Derfor krever vi at regjeringen trekker sitt forslag til ny ekteskapslov. Vi oppfordrer alle politiske partier til å prioritere familien som en av samfunnets fundamentale institusjoner, og verne om ekteskapet mellom mann og kvinne.

2 hendelser på “Ja til vern om ekteskapet! – Trekk forslaget til ny ekteskapslov!”

  1. Denne loven kommer til å bli vedtatt uansett om det en biskop eller flere ber om at den trekkes. Men trenger ikke mye politisk kunnskap for å se det. Og selv det katolsk Spania har tilsvarende lov – på tross av massive kirkelige protester. Jeg lurer på om en mer produktiv strategi hadde vært å fremheve verdien av det sakramentale ekteskapet som består uansett, enn å demonstrere så sterkt at man er på kant med den «allmenne» oppfatning i samfunnet. Men heldigvis er jeg verken prest eller biskop!

  2. Kan hende du har et godt poeng Christian.

    Å fremheve hva man er for, er alltid bedre enn å legge vekt på det man er mot.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen