Bispesynodens 55 anbefalinger til pave Benedikt

På katolsk.no finner vi nå et oppsummering av Bispesynodens tre ukers arbeid med temaet Guds Ord i Kirkens liv og misjon. De skriver at synoden avsluttet sine arbeidsmøter lørdag den 25. oktober med å godkjenne 55 forslag som de presenterte for pave Benedikt XVI. For å bli med, måtte hvert av forslagene ha 2/3 flertall. Deretter lister de opp forslagene slik:

«Del 1

Første del av forslagene inkluderer forslag rundt Guds Ord i Kirkens tro. Forslagene i denne seksjonen er sentrert rundt hvordan katolske menigheter og fellesskap bedre kan forstå og utdype sitt forhold til Ordet, Jesus Kristus, som vi blir kjent med gjennom lesing i og meditasjon rundt Skriften. Synoden fremhever her Den hellige Ånds rolle, Kirken og tradisjonen, og også det dype forholdet mellom Skriften og Eukaristien. …

Del 2

Dokumentets andre del (forslag 14-37) ser på Guds Ord i Kirkens liv. Her kommer man blant annet med konkrete forslag til forbedring av prekener, man foreslår en revisjon av Leksjonariet, og man oppmuntrer til åndelig lesning – lectio divina. .. Seksjonen oppfordrer også til å overvinne skillet mellom eksegeter og teologer, eller eksegeter og prester. …

Del 3

Forslagene 38-54, om Guds Ord i Kirkens misjon, tar opp Ordet i forhold til kunst og kultur, og oversettelser og Bibelens tilgjengelighet.

Denne seksjonen tar også opp formidling av Ordet gjennom medier, samt en fundamentalistisk tilnærming til Bibelen og fenomenet sekter. Den kommer også med innspill til interreligøs dialog, fremming av pilegrimsreiser og studier i Det hellige land, dialog med jødedom og islam, og forholdet mellom Ordet og miljøvern.

Det avsluttende forslaget er viet til Maria og oppfordrer til bønn av Angelus og Rosenkransen – kontemplasjon rundt Ordet gjennom Marias øyne.»

John Allen har for sin del laget en liste med overskriftene til alle anbefalingene, og deretter trykker hele teksten. Les alt dette HER:

Introduction
1. Documents presented to the Supreme Pontiff
2. From the Dogmatic Constitution Dei Verbum to the Synod on the Word of God

First Part: The Word of God in the Faith of the Church
3. Analogia Verba Dei
4. Dialogic dimension of Revelation
5. The Holy Spirit and the Word of God
6. Patristic reading of Scripture
7. Unity of the Word of God and the Eucharist
8. Word of reconciliation and conversion
9. Encounter with the Word in the reading of Sacred Scripture
10. The Old Testament in the Christian Bible
11. The Word of God and charity towards the poor
12. Inspiration and truth in the Bible
13. The Word of God and natural law

Second Part: The Word of God in the Life of the Church
14. The Word of God and liturgy
15. Homiletic effectiveness and “Directory on the Homily”
16. Lectionary
17. Ministry of the Word and women
18. Celebrations of the Word of God
19. Liturgy of the Hours
20. Word of God, matrimony and family
21. Word of God and small communities
22. Word of God and prayerful reading
23. Catechesis and Sacred Scripture
24. Word of God and consecrated life
25. Necessity of two levels of exegetical research
26. Broadening the perspectives of current exegetical study
27. Overcoming the dualism between exegesis and theology
28. Dialogue among exegetes, theologians and pastors
29. Difficulties in reading the Old Testament
30. Pastoral work with the Bible
31. The Word of God and presbyters
32. Formation of candidates to Holy Orders
33. Biblical formation of Christians
34. Biblical animation of youth
35. The Bible and the pastoral field of health care
36. Sacred Scripture and Christian unity
37. The presence of His Holiness Bartholomew I

Third Part: The Word of God in the Mission of the Church
38. The missionary duty of all the baptized
39. Word of God and commitment in the world
40. Word of God and liturgical art
41. Word of God and culture
42. Bible and translation
43. Bible and distribution
44. Means of social communication
45. Word of God and World Congress
46. Believing reading of the Scriptures: Historicity and fundamentalism
47. Bible and the phenomenon of the sects
48. Bible and inculturation
49. Missio Ad Gentes
50. Bible and interreligious dialogue
51. Holy Land
52. Dialogue between Christians and Jews
53. Dialogue between Christians and Muslims
54. Cosmic dimensions of the Word of God and custody of creation

Conclusion
55. Mary Mater Dei and Mater fidei

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen