Ekumenisk samarbeid i Bergen – prekestolbytte

Jeg leste dette i DagenMagazinet for noen dager siden, og i dag bekrefter Vårt Land samarbeidet mellom St Paul menighet og Kristkirken i Bergen. Jeg er glad for økumenisk framgang – og det var Kristikirke-pastor Rolf Helen Iversen som tok initiativet til at katolske prester ble invitert til predikantringen i Bergen, for 4-5 år siden – men jeg syns at å «bytte prekestol» i høymessen, som Paulsen og Brodersen her gjorde, er mindre passende. Slik skriver Vårt Land:

Søndag talte Kristkirke-pastor Reidar Paulsen i St. Paul, mens Kristkirken søndagen før hadde besøk av den katolske soknepresten i Bergen, Dom Alois Brodersen.

– Dette er noe litt mer enn en happening, selv om vi ikke vet helt hvordan kontakten og samarbeidet skal videreføres, sier Paulsen til Vårt Land.

…. Paulsen sier han er imponert over katolikkenes evne til å inkludere innvandrere i menigheten, sokneprest Dom Alois Brodersen omtaler han som «en imponerende fyr», og en rekke turer til USA har gjort Kristkirke-gründeren stadig mer velvillig innstilt til romersk-katolsk kristendom.

– Selvsagt finnes det dogmatiske spørsmål som det er vanskelig å komme til rette med. Men hos mange katolikker finner jeg en kristosentrisk tro som er så sterk at du merker med en gang at vi har samme ånd og at vi dypes sett har den samme tro. Noen ganger må denne erkjennelsen får noe åpenbare, synlige uttrykk. Det er det den har fått her i Bergen siste tiden, påpeker Paulsen.

– Kunne en tilsvarende kontakt mellom to menigheter av denne typen blitt etablert for ti år siden?

– Nei, det har jeg vanskelig for å tro, sier Paulsen.

4 hendelser på “Ekumenisk samarbeid i Bergen – prekestolbytte”

 1. Kirkegjengerne burde spares for denslags overraskelser fra prekestolen. På 70tallet opplevde jeg av og til at legfolk prekte . Selv hadde jeg liten sans for denslags. Men dengang opplevde man jo i messen ofte litt av hvert som kunne være vanskelig å akseptere. Finnes det ikke klare regler for hvem som kan holde preken i en katolsk messe ?

 2. Man burde være veldig kritisk til slike sammarbeid.
  Paulsen er utnevnt «Apostel» og er kallet til å legge inn under seg alle menigheter i byen.
  DKK er skjøgen i Åpenbaringen, så her er begge gått fra asken til ilden.

 3. Johan, jeg tror du kan finne regler for det i et dokument som heter GIRM. Denne presten regnes jo Katolsk sett som en lekmann, og kan derfor selvsagt ikke preke i en Katolsk messe.

  Her er et utdrag fra Redemptionis Sacramentum

  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_en.html

  [64.] The homily, which is given in the course of the celebration of Holy Mass and is a part of the Liturgy itself,[142] “should ordinarily be given by the Priest celebrant himself. He may entrust it to a concelebrating Priest or occasionally, according to circumstances, to a Deacon, but never to a layperson.[143] In particular cases and for a just cause, the homily may even be given by a Bishop or a Priest who is present at the celebration but cannot concelebrate”.[144]

  [65.] It should be borne in mind that any previous norm that may have admitted non-ordained faithful to give the homily during the eucharistic celebration is to be considered abrogated by the norm of canon 767 §1.[145] This practice is reprobated, so that it cannot be permitted to attain the force of custom.

  [66.] The prohibition of the admission of laypersons to preach within the Mass applies also to seminarians, students of theological disciplines, and those who have assumed the function of those known as “pastoral assistants”; nor is there to be any exception for any other kind of layperson, or group, or community, or association.[146]

 4. Takk for dette svaret. Dette virker jo meget klart og greitt. Synd at man i Bergen ikke har kjennskap til disse reglene, eller at man velger å overse dem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen