Kirkens læreembede og den enkeltes samvittighet

I debatten på denne bloggen om Dagbladets artikkel om «kjendiskatolikkene», der noen av disse tok tok seg nokså store friheter mht til Kirkens lære, har jeg fått et konkret spørsmål:

(a) Mener du at en katolikk må være enig i absolutt alt det magisteriet til enhver tid lærer?
(b) Mener du det uansett er en (stor) synd å være uenig med magisteriet?
(c) Mener nåværende magisterium at det fins rom for ulike oppfatninger, også i enkelte lærespørsmål, eller forholoder det seg slik at Kirken uansett krever blind lydighet i ett og alt?

Til dette vil jeg svare at Kirken ikke stiller så veldig store krav; og at det er viktig å skille mellom tvil og direkte ulydighet i ord eller handling. Har man f.eks. problemer med noe av det Kirken lærer, så har man lov til å tvile. Man får tid til å jobbe med spørsmålet og prøve å få sin egen tro og samvittighet til å stemme med Kirkens lære.

Noe helt annet blir det om man offentlig (i menigheten eller i samfunnet) uttaler seg direkte mot Kirkens lære, det er selvsagt mer alvorlig enn å streve med spørsmålet. Og hvis man i praksis handler mot Kirkens moralske normer, da må man nok regne med at man synder.

Jeg har aldri opplevd at Kirken har krevd en blind lydighet, og dessuten krever ikke Kirken lydighet i alle salgs spørsmål, bare når det gjelder kjernepunktene i tro og moral.

3 hendelser på “Kirkens læreembede og den enkeltes samvittighet”

 1. Jeg har akkurat lest boka til Oscar Skarstein om «Klosterlasse»
  og jesuittmisjonen i Sverige. Skarstein var definitivt pro-katolsk og
  har gjort grundige kildesøk bl.a. i Vatikanet.
  Han tar for seg Johan III av Sverige som var på kanten til å gjeninnføre Den katolske kirke. Han søkte mange ganger flere paver om tre dispensasjoner har da måtte ha som var følgende:
  -Messen på svensk
  -Kommunion under begge skikkelser
  -Tillatelse til å ha gifte prester
  Paver (flere!), etter samråd med kardinalene svart, flere ganger, at slike dispensasjoner var det umulig å gi. Det var i strid med vedtakene på tridentinerkonsilet som paven også var forpliktet på.
  – Til ettertanke når det gjelder «uforanderligheten» i Kirken.

 2. Christian,

  Det er interessant tematikk du tar opp der…. Det konsilet er like forpliktende idag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen