Pave Benedikt ønsker å lede tradisjonalistene inn på et bedre spor

Dette skriver John Allen, når han innrømmer at SSPX også inneholder grupperinger som er både liturgisk tradisjonelle og svært langt ute på høyresida politisk, xenofober osv. Paven vil hjelpe til med å rense ut disse elementene, men denne strategien er også ganske risikabel, bl.a. kan den lett bli misforstått. Slik skriver Allen:

… there are two camps in the small universe that rotates around the Society of St. Pius X. The first, represented by Fellay, is composed of traditionalists whose concerns are solely liturgical and doctrinal, and who see the future of their movement as a leaven within the formal structures of the church; the second, represented by Williamson and Abrahamowicz, includes people for whom theological traditionalism bleeds off into far-right politics, xenophobia, and conspiracy theories, and who are far more suspicious of any «deal» with the post-conciliar church.

Benedict XVI’s calculation seems to be that the former represent the majority, and that the best way to isolate them from the latter is to open the door wide enough that only the real intransigents will refuse to walk through it.The risk, of course, is that the outside world won’t see the pope trying to steer the traditionalists toward moderation; it will instead see the pope rolling out the red carpet for a group that includes Holocaust deniers and hate-mongers.

Lignende synspunkter ble også presentert av vår egen biskop Eidsvig for flere dager siden:
Pavens beslutning kommer uten tvil til å lette Den katolske kirkes dialog og forhold til tradisjonalistene. Visse krefter innen SSPX er som kjent svært ytterliggående og viser holdninger helt uforenelig med katolsk tro. For Den katolske kirke er det umulig å gripe inn mot blant annet biskop Williamsons utilbørlige holdninger og uttalelser, da brorskapet befinner seg utenfor Den katolske kirkes jurisdiksjon. Dersom man gjennom hevelse av ekskommunikasjonen oppnår full forsoning og kommunion, blir det nemlig mulig å sette inn sanksjoner mot disse ytterliggående kreftene, representert ved biskop Williamson, uttaler biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen