Uheldig kommentar fra katolsk nonne i Trondheim

Byavisa i Trondheim har et oppslag i dag (som jeg ble tipsa om gjennom en kommentar påbloggen), fra en utenlandsk nonne hos Birgittasøstrene i byen, som er svært så uheldig – men forhåpentligvis vil ikke mange legge mye vekt på det. Først står det:

Nonnen på Tiller synes det har vært altfor mye omtale av saken.
«Vi har ikke kunnet åpne ­avisene den siste tiden uten at det har stått noe om dette. Sakene som har stått er bare dumme. Jeg ønsker ikke å lese om slike ting, sier nonnen som ønsker å være anonym.»

Så kommer det verste
:
«Ser man dypt på det, har også gutten vært med på handlingen. Han er dermed heller ikke uten feil. Jeg har også spurt meg selv om hvor mye fadervår han har bedt, sier nonnen som understreker at hun ikke kjenner Müller personlig.»

Men det står også helt på slutten av avisartikkelen:
«Nonnen sier i en kommentar til Byavisa … at hun aldri har sagt at hun ikke har omsorg for offeret.

20 hendelser på “Uheldig kommentar fra katolsk nonne i Trondheim”

 1. Dette er en svært uheldig kommentar. Å påstå at barn er medansvarlig i overgrep som blir begått mot dem er uhørt! Denne nonnen gjør lurt i å forbli annonym. At sakene som kommer frem blir betraktet som dumme, sier nok mer om nonnen enn om media.

 2. Dette er så fælt at jeg har problemer med å tro at historien er helt sånn som den blir gjengitt i Byavisen. Ingen ved sine fulle fem tror at et barn er en seksuell aktør. Det er pedofile som tror det. Beklager, men på bakgrunn av kvaliteten på mediedekningen i denne saken har jeg litt problemer med å ta dette for god fisk med mindre denne nonnen gjentar det med fullt navn og bilde. Sånne byaviser er vel ikke akkurat noe samlingsted for fremragende journalistikk heller. Synes det er merkelig at dette kommer nå når saken har lagt seg. Kanskje nettopp derfor?

  Hvis en nonne, eller søster som vi ville sagt det, virkelig har uttalt noe slik, kan det være hun blander sammen med denne «voksensaken» vi også fikk på nakken? Har hun virkelig sakt det, og ment det, håper jeg det finnes en dyktig forstanderinne i det klosteret, og at så snart luftrommet er helt klart for flygninger til alle destinasjoner …

 3. Triste saker, men det viser til fulle at Kirken har en jobb å gjøre med saker av denne karakter. Nonnenes overordnede bør varsles omgående slik at det kan ryddes opp internt, og eksternt – dersom meldingen beror på en misforståelse. Jeg er som tidligere meddelt også bekymret over enkelte innlegg/kommentarer til overgrepssakene innen Kirken også på denne webloggen.

 4. Ja, siden du er så bekymret over innleggene på denne bloggen, så synes jeg du sporenstreks skal melde oss alle sammen til Tankepolitiet for den uhyrlighet at en del her på bloggen av og til har en selvstendig tanke og ikke automatisk snur kappen etter den sekulære vinden uten å først sjekke de faktiske forhold.

 5. Forøvrig var dette en svært uheldig kommentar.
  Hun er da nødt til å forveksle en sak med en annen eller at hun blander sammen to saker… Er det en eldre nonne, mon tro?

  Det hele minner meg om to eldre damer på bussen det året da prinsesse Märtha og Ari Behn ble et par. De to eldre snakket om dette og jeg satt rett bak dem. Den ene sier: «Det var da forskrekkelig med kronprinsessen» , hvorpå den andre repliserer at «hun kunne funnet seg en bedre enn denne Ari Behn Laden.»

  Historien med nonnen må da være en sammenblanding på samme måte som min adskillig mer festlige historie ovenfor?
  Jeg kan bare ikke tro at en nonne skulle mene at et guttunge har ansvar for det dersom han blir sodomisert av en voksen!

 6. Ja, slike uttalelser er så spesielle at en kan lure på om de er reelle. Men at det finnes en og annet nonne her og der som sier underlige ting, er vel ikke helt utrolig? Håper ingen tror at dette er representativt for Kirken, for det er det IKKE.

 7. Gunnar: Hvorfor bekymrer det deg? Du finner ikke to troende/katolikker som tenker det samme og som ser en sak og dens hele natur på samme måte. Dette er like mye erkjennelse som at hele denne saken og alle overgrepene er fryktelig triste.

  Jeg tar dette med utsagnet til nonnen med en klype salt, fordi jeg delvis vet hvordan pressen kan vri på utsagn og dels fordi vi alle er preget av dette, er slitne, lei og frustrerte.
  Alle er vi mennesker og ingen av oss er fullkomne eller perfekte. Bønn og arbeide (det daglige streben) er veien.

 8. Nå må vi besinne oss litt og heller forsøke å se saken fra nonnens perspektiv. Hun er temmelig sikkert fremmedspråklig, har viet mesteparten av livet sitt til kirken og er full av pågangsmot og stå-på-vilje. Hun har et inderlig ønske om å utrette noe for Kirken i sitt nye hjemland. Men når hun slår opp de norske avisene, er det bare djevelsk uhygge som slår imot henne.

  Jeg synes hun har et godt poeng. Alle skriveriene om overgrep gjør noe med oss som leser. Konsentrasjonen om alt det vi «egentlig» skulle konsentrere oss om i vårt liv med Kristus og Kirken blir skadelidende. Det er virkelig fristende å fortvile, gjemme ansiktet i hendene og kaste avisene fra seg ulest. Hvem hun enn er, så har hun min hele og fulle sympati. Hun hadde fortjent en mye bedre start på sitt virke i Norge enn å bli angrepet av en overivrig journalist. Vi får alle sammen håpe at tilstandene vil endre seg til det bedre etter hvert.

 9. Jeg har fått noen kommentarer til denne saken, som jeg ikke har tatt inn; å karakterisere denne birgitta-søsteren på forkjellige negative måter hjelper ingen.

  Jeg ser forøvrig at Byavisa i Trondheim ( http://www.byavisa.no ) fortsatt (etter to hele dager) har denne saken som hovedoppslag på sine nettsider; da har de blåst den opp altfor mye. Men ellers ser jeg ikke at andre anettaviser o.l. nevner dette (i særlig grad).

 10. Hei! Jeg vil bare si i en kommentar til «Anna 21. april 2010 kl 17:39»:

  Samtalen mellom journalist og nonne er sann. En journalist har ingen grunn til å ville sverte hverken Birgitta-søstrene eller nonner generelt. Alt man ville ha var en kommentar til Müllersaken, og når det ramlet slike utsagt ut av en samtale bør offentligheten får vite det. At det er så utrolig at det virker som oppspinn sier jo litt om hvor utrolig et slikt utsagn i 2010 er. Og joda, en journalist er en journalist, om man jobber i VG, Dagbladet eller i Byavisa. Med 110.000 lesere hver uke, og med en fartstid på 10 år holder avisa en høy redaksjonell profil. Uheldigvis for nonnene.

 11. De fleste av Birgittasøstrene her i Trondheim kan knapt noe engelsk, og langt mindre norsk. De fleste av dem gjør seg forstått på spansk eller italiensk. Det virker derfor noe rart at denne søsteren skal ha ordlagt seg så konkret, og atpåtil henvist til Fadvår. De gangene min kone og jeg har besøkt nonnene går det mer i gestikulering for å gjøre seg forstått, enn noe annet. Vi har aldri heller møtt slike holdninger hos noen i Den katolske kirke, og absolutt ikke hos Søstrene.

  Det at ingen andre medier har brakt denne saken videre sier vel alt. At de var så flittige lesere av norske aviser ante jeg heller ikke…

 12. Hei Ulla. Er det du som er journalisten Karina Lein slik at du virkelig kan verifisere at historien er sann, og at både du og Birgittasøsteren snakket om det samme hele tiden? I så fall tusen takk. Så fikk vi oppklart det.

  Eller tror du at den er sann?

  Du har uansett rett i at en journalist ikke har noen grunn, saklig sett, til å ville sverte en nonne. Men har du sett på maken, sånt har faktisk skjedd før. Med nonner, fotballspillere, ministre, you name it. Et utsagn blir ikke sannere av at det leses av mange heller. Jeg tenker selvsagt helt generelt nå. For saken med Birgittasøsteren regner jeg som oppklart og avklart.

 13. @Anna

  Byavisa skriver nå alt er korrekt sitert, men Priorinne Patrizia (som er den såkalt anonyme søsteren) har sendt ut pressemelding hvor dette tilbakevises. Jeg håper Byavisa kan dokumentere sin versjon utover rene påstander, gjerne med lydopptak fra intervjuene. Lurer også på hvorfor de ikke trykket navnet hennes i utgangspunktet?

  Det er ganske merkelig hvor kort intervjuet på trykk faktisk er når man tar i betraktning at journalisten visstnok har arbeidet med saken over lengre tid, og gjort flere intervjuer. Og priorinne Patrizia, som er et usedvanlig oppegående menneske, må jo ha skjønt hva det ville innebåret å komme med sånne utsagt; uavhengig om hun mente det eller ikke. Så selvdestruktiv tror jeg ikke hun er. Hennes versjon kommer også i Adresseavisen imorgen, hvor hun tilbakeviser sitatene i artikkelen. Jeg vil isåmåte finne det mer oppsiktsvekkende at et nonne lyver, enn at en journalist gjør det.

  Det Ulla hevder om kvaliteten på det generelle journalistiske håndverket i Byavisa kan vel også kunne diskuteres. Det er iallefall delte meninger på det området. Hvis Ulla faktisk er Karina Lein synes jeg det er temmelig useriøst å kommentere her under dekknavn.

 14. Må bare kommentere denne litt, selv om det er en avsporing:

  «At det er så utrolig at det virker som oppspinn sier jo litt om hvor utrolig et slikt utsagn i 2010 er.»

  – Eller i 1030, eller i 1256, eller i 1450. Det er like utrolig uansett tidsalder. Tvert om våger jeg påstanden om at det er mye mer syke ting som sies og gjøres i 2010 enn i 1030, 1256 eller 1450.

 15. Det hadde vært det beste om priorinnen i Trondheim ikke hadde ytret seg. Ting tyder på det var et tett bånd mellom den tidligere biskopen og klosteret. Ting tyder også på at priorinnnen vet om ting som er skjult for offentligheten. Priorinnen etter avisens utsagn (!) prøvde i såfall å fordele skyld. Det er den voksne personen som er å klandre. Håper vi er ferdig med denne saken. Bekymret for alle parter og menigheten i Trondheim. Kyrie Eleison.

 16. Jeg tror nonnen har sagt det hun har sagt, men i etterkant har hun vel funnet ut at det kanskje var en ganske uklok ting å si. Men sagt er sagt, og det var kanskje litt tanketomt å si det nettopp til en journalist. Det er vel mye man kan finne på av oppspinn å skrive om, men å «ta ut av lufta» at en nonne mener et barn har skyld i et overgrep utført på seg selv, er vel litt drøyt.

  Jeg støtter journalisten her. Hun har jo også uttalt seg , så å dukke opp her under et dekknavn tror jeg nok ikke hun har gjort, da hadde hun vel skrevet saken under et pseudomym i utg.punktet. [Det er i virkeligheten en annen ansatt i Byavisa som bruker navnet «Ulla». RED.]

 17. @ Lise

  Dette blir bare ord mot ord, noe Byavisa og journalisten burde forutsett når de jobbet så grundig med saken. Det er derfor vanlig å ha med seg en person til som også kan bevitne sannhetsgehalten i slike intervjuer, gjerne en fotograf. At du, som åpenbart står journalisten nær, forsvarer henne må vi bare respektere, men med mindre du var tilstede når ordene falt blir det meningsløst.

  Meg bekjent deler ingen av søstrene på Tiller journalistens fremstilling. Ingen hevder at intervjuet er tatt ut av lufta, men jeg og flere med meg, er tvilende til at hun faktisk ordrett har sagt det som skrives. Særlig siden jeg har møtt henne og de andre søstrene flere ganger og kjenner ikke igjen noen av dem i de aktuelle sitatene. Tvertom har søstrene faktisk vist stort hjerterom og hjulpet en nærstående av meg som har opplevd overgrep i den ikke-kirkelige verden.

 18. Dette virker mest som slett journalistikk. Folk sier mye rart i intervjuer, som journalist bør man forelegge intervjuobjektet såpass ekstreme uttalelser for å se om de faktisk står inne for dem – også om intervjuobjektet ikke eksplisitt har bedt om sitatsjekk. Hvis intervjuobjektet i tillegg snakker dårlig norsk, bør man gå minst én runde ekstra med saken, gjerne med hjelp av en mellommann. Her virker den som om journalisten har jaget en sensasjon. Noe lignende ville neppe skjedd i en seriøs avis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen