Felles protestantisk, katolsk, muslimsk menighetssenter?

Vårt Land skriver i dag om et planlagt kristent/muslimsk menighetssenter utenfor Stocholm. Den katolske kirke i Sverige skal være med på planene ifølge VL, men jeg må personlig si at jeg ikke syns det er en god idé. Noen få steder (i Tyskland) har det tidligere blitt bygd kirker som er blitt delt mellom protestanter og katolikker, og selv ikke det har vel vært særlig vellykket – og å ta muslimer med i samarneidet virker llte teologisk og praktisk gjennomtenkt. Slik skriver VL:

I Nacka kommune like ved Stockholm i Sverige planlegger muslimer, lutheranere og katolikker nå et felles gudshus. En modell viser bygget der en moské og en kirke er bygd sammen av en felles foajé. – Gjør dere dette for å få flere felles møtepunkter?

Vi vil videreføre de felles samlinger som vi i dag holder i moskeen, og et felles sosialt rådgivningssenter for kvinner. Men tanken bak det felles gudshuset er at alle skal leve sitt liv under samme tak. I Bibelen står det «I min Fars hus er det mange rom», og dette inspirerte oss til dette bygget, sier (luthersk) biskop Bengt Wadensjö til Vårt Land. …

5 hendelser på “Felles protestantisk, katolsk, muslimsk menighetssenter?”

 1. Dette kan da ikke være sant? Vær så snill at VL har misforstått hele saken. At kristne skal dele hus med folk som går inn for dødstraff for homofile, dødstraff i hytt og pine, og aksepterer generell vold mot kvinner som en ordinær måte å leve livet på? Kan ikke noen snart virkelig forklare de velmenende og snille her i verden at islam er en metafysisk lovkodifisering? Dette er IKKE en religion i vanlig forstand. Vi har ingen filosofiske, praktiske eller åndelige berøringspunkter med islam. Jeg synes Sverige, til min store forbauselse, fremtrer som mer og mer underlig. Som om det ikke var et land i den vestlige kultur i det hele tatt.

 2. Persolig syns jeg man helst bør argumentere teologisk mot et slikt samarbeid; de sosiale konsekvensene av Islams tro varierer jo ganske mye fra tid til sted. Så langt vet jeg heller ikke i hvilken grad (eller sikkert om) Den katolske Kirke i Sverige har gått inn for dette.

 3. Det er egentlig med bestyrtelse jeg leser denne nyhet, som Pastor her refererer til!

  Ja, teologisk er jo dette ikke bare tvilsomt, men helt absurd. At den lutherske statskirken sin ledelse i Sverige helt har mistet gangsynet, på hva de selv egentlig skal forvalte og videreføre – nemlig den kristne tro og tradisjon, har man observert lenge. Men det får da være grenser for å oppgi sitt eget kristne domene og territoriale kristne integritet. Men når det gjelder vårt broderlands beteende for selvoppgivelsens totalitet, så forbauses intet lengre. – Den muslimske innvandring til Europa er eksplosiv, og der er milliarder av troende med sterk mobilitet utenfor Europa. Men her i Norge og Sverige synes det som om en ny ”misjonsbefaling” har fått gjennomslag vedrørende «dialog» og «imøtekommenhet» under mantraet; «Vennligst, ta oss alle i besittelse – for vi har jo intet av egenverdi».

  For muslimsk utbredelse her i Norden er ikke et resultat av de manges konversjon, men en masseimport av fremmede med et helt annet trosinnhold og praktisering der av. Den er totalitær i sitt vesen, og står for en absolutisme – der alle andre er vantro og må tvangsomvendes om nødvendig. Verdens-kalifatet er ingen tom trussel. Anna har derfor ganske så rett i sine anførsler, synes jeg. Dette er i dagens kaotiske og pressede situasjon, både et teologisk, religiøst og samfunnsrelatert spørsmål, som man nu må våge å ta opp til debatt, og – våge å ta stilling til. Den naivistiske, liberale relativisme, som i årevis er blitt oss innprentet, har dysset oss ned i ”Tornerosesøvnen”. Så la oss våkne til, som så mange andre i Europa nu gjør.

  Heldigvis er det så definitivt et paradigmeskifte på gang. Og interessante debatter og analyser om dette temaet i en videre forstand, er å finne både på Document.no – HonestThinking.no og verdidebatt.no. – For vi taler her også om våre europeiske kristne røtter og dens rikholdige kulturarv, og om våre egne tradisjoner. Vi taler altså om Europas bærebjelker. Klarer ikke vi å beholde denne arv intakt, og vil vi ikke verne og hegne om denne historiskbetingede skatt, som generasjoner tidligere har gitt oss i hende for at forvalte og forpakte, så er det ingen andre på denne klode som vil redde oss fra å miste den. Det der den harde kjensgjerning.

  Jeg tar det som en selvfølge, at Den katolske Kirke ikke blir med på denne selsomme ferd, vedrørende denne «nye strategi» av en multikulturell seanse for en videre oppgivelse av våre grunnverdier! Om det da ikke er så, at det ikke er så farlig om vi oppgir ånden, bare andre har sin form for åndelighet, uansett hvor fremmedgjørende og drepende den skulle være for oss andre på sikt?! I så fall kan vi jo bare rekke hendene i været nu med en gang, for løpet ville i så fall være kjørt…

  Men jeg tror på troens bevarelse og fornuftens seier i denne sak!

  Tor

 4. Dette er i sannhet en skandale.
  Det er akkurat denne relativismen man påpeker og påpeker, men får til svar at ting er mer eller mindre i skjønneste orden og at «man ikke har forstått» eller ikke ser de «teologiske nyansene». Bla, bla, bla. Postkonsiliær newspeak.
  Hvis det ser ut som en hest, lukter som en hest og oppfører seg som en hest, ja så er det en hest.

  Religion uten dogmer, tro uten fornuft. Det er hva dette er. Feelgoodistisk synkretisme av verste slag.
  At det i det hele tatt er nødvendig å argumentere teologisk mot sånt som dette er vanvittig. En instinktiv aversjon mot dette burde sitte i ryggraden på enhver katolikk og den katolske Kirke burde aldri engang nevnes i slike vederstyggelige sammenhenger en gang, Hun som er den eneste sanne Kirke og alene besitter den hele og fulle sannhet.
  Kirken er Kristi mystiske legeme, den er én og udelelig med en tro som er den samme over alt og til alle tider.
  Å være med på slikt som dette er det reneste kjetteri, uten unnskyldninger.
  Det er på tide å gjenninnføre eden mot modernismen.
  Den er som musikk i ørene sammenliknet med det postkonsiliære tåkeprat, der ingenting kan sies rett ut. Les eden selv og sammenlikn. Den som har ører, hør, og den som har øyne, se.

  [Les om modernisteden i et eget innlegg: http://aomoi.net/blogg/2010/09/bor-modernisteden-innfores-igjen/ RED.]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen