Oppdatert min oversikt over gamle tekster

Jeg har nå oppdatert min oversikt over gamle, norske, katolske bøker og hefter. Siden kan besøkes her, og under ser man hvilkes tekster som er tilgjengelige:

1906 En konvertits erindringer – av Knud Carl Ansgar Krogh-Tonning (Denne boken er skannet inn og kan leses på Nasjonalbibliotekets sider)

1926 Quas primas – Encyklika fra pave Pius XI om Kristi konge-festen

1927 Pater A. J. Lutz O.P.: Katolisismen og det personlige gudsforhold

1928 Pater A. J. Lutz: KORS OG ALTER. Tanker om Messeofferet og Messeliturgien

1930 Pater A. J. Lutz O.P.: Avlaten og de helliges samfunn

1935 Våre fedres gamle kristentro (arbeides med)

1936 Pastor Haakon Bergwitz: De søkte de gamle stier (konvertitthistorier)

1937 Pater A. J. Lutz O.P.: Hva har Luther å gi oss?

1944 Pastor J. van der Burg: Forklaring av den hellige messe

1945 Pater D. J. Boers OFM: KATOLSK PRAKSIS

1945 Pater A. J. Lutz O.P.: Kjenn din religion

1949 Pastor J. van der Burg: Den bibelske lære om rettferdiggjørelsen. En sammenligning mellom den katolske Kirkes og Luthers lære.

1949 Johannes Wember: Den katolske kirke og katolisismen

1951 Pater Finn D. Thorn: Kristus-tilbedelse og Maria-vyrdnad

1951 K. KROGH-TONNING – EN LUTHERSK TEOLOGS VEJ TIL DEN KATOLSKE KIRKE

1953 Pastor J. van der Burg: Bønnen for de avdøde. Med forklaring av Bibelens lære om et renselsesbad

1960 Pastor J. van der Burg: KIRKEN. Grunnforskjellen mellom katolsk og protestantisk kristendom

1963 Pastor J. van der Burg:Det bibelske skriftemål – med en forklaring av den katolske lære om avlat

1966 Pastor J. van der Burg: Om livets mening. Hvorfor gir ikke Gud oss med en gang den himmelske salighet? Hvorfor må vi først gjennomgå dette jordeliv med den fare å miste vår salighet?

ca 1968 Pastor J. van der Burg: Kritikk av den nye hollandske katekismen

1969 Pastor J. van der Burg: Ekteskapet og ekteskapsmoralen. Aktuelle spørsmål bl.a. om skilsmisse, fødselsregulering og abort

1971 Pastor van der Burg: Skal vi tale i tunger?

1973 Pastor J. van der Burg: Læren om Alterets Sakrament.

1973 Pastor J. van der Burg: Forskjellen mellom Katolisismen og Protestantismen

1976 Pastor J. van der Burg: Om Arvesynden og Den bibelske skapelsesberetning

1979 Pastor J. van der Burg: PAVEDØMMET i Bibelen og historien

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen